Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Moder Afrika sköter friska och sjuka

I Afrika ligger många familjer på kvinnans ansvar. Ansvar, stress och svåra levnadsförhållanden tär på kvinnornas krafter. De lagar mat, hämtar vatten och ved, sköter barn och åkrar, vårdar sjuka. Ett växande problem är att många hamnar att försörja släktingbarn, som blivit föräldralösa på grund av aids. I städerna arbetar många kvinnor dessutom utanför hemmet. Männen arbetar ofta på annan ort och deltar inte av tradition i hushållsarbetet.

Genom höstens utjämningsdagsinsamling, ”Moder Afrika”, samlar Finska Missionssällskapet medel för de lokala lutherska kyrkornas arbete bland kvinnor. Kyrkorna försöker underlätta kvinnornas arbetsbörda och erbjuder dem utbildning, hälsovård och förutsättningar för ett mera jämlikt liv

Handikappades ställning förbättras

Om det finns ett handikappat barn i familjen behöver mödrarna extra stöd och utbildning. I norra Botswana får de hjälp i Thuso rehabiliteringscenter i staden Maun. Centret, som grundades år 1987, drivs av den evangelisk-lutherska kyrkan i Botswana och är den enda enhet i regionen som erbjuder tjänster för handikappade.

Thuso pulserar av liv: bilar kommer och far, människor tar sig fram i rullstolar och på kryckor, följeslagare hjälper barn och svårt handikappade.

”De handikappades ställning i vårt land är fortfarande svår,” konstaterar Obonya Mmolainyane, chefen för centrets terapiavdelning. ”Det traditionella tankesättet är att den handikappade inte egentligen är en människa och kan därför inte ha några mänskliga rättigheter.”

I Thuso kan de handikappade skaffa sig ett yrke. En kurs på två år ger t.o.m. färdighet i att grunda ett eget företag.

Vid stadens torg står Ditou, en f.d. kursdeltagare, och säljer skor som han själv har tillverkat. Försäljningsbordet står mellan små plåtlager, i skuggan av ett stort träd. Kryckorna ligger i den mjuka sanden, vid det ben som han har kvar.

”Det tar mig en dag att tillverka ett par skor”, säger Ditou. ”De kostar högst 100 pula (17€) paret, priset beror naturligtvis också på modellen.”

Ditou grundade ett eget företag. Den allmänna attityden gentemot handikappade är fortfarande så negativ att få anställer en handikappad. Man litar inte på dem och anser att de inte kan utföra ett arbete.

Självkänsla genom theraplay

Tuso erbjuder många olika slag av service, professionell utbildning, talterapi, stöd för öppen vård o.s.v. En nyhet i Thuso är utbildning i theraplay. Theraplay är en terapimetod som utarbetats i USA särskilt med tanke på gatubarn. Numera har terapiformen spritt sig över hela världen.

Som grund för terapiarbetet ligger en naturlig, god växelverkan mellan mor och barn. Theraplay förstärker barnens självkänsla. Målgruppen är barn som lider av beteendestörningar, inlärningssvårigheter och kommunikationsproblem, samt föräldralösa och gatubarn. I Thuso riktas terapiutbildningen till lågstadielärarna.

Wasanapi Kapii, som arbetar som frivillig, praktiserar som bäst bland gatubarn i Maun.

”Denna terapiform passar botswanska förhållanden. Den ger oss en möjlighet att visa kärlek och ömhet till gatubarnen.”

Ett tjugotal barn kommer regelbundet till gatubarnscentret. Här får de mat och ett tryggt ställe där de kan fira sin tid.

”Det här är ett bättre alternativ för barnen än att gå runt i staden och söka något ätbart eller att sitta hemma, om de har ett sådant, och se på då de vuxna super. Vi försöker också hjälpa barnen att gå tillbaka till skolan.”

”Nu har Botswanska staten börjat stöda verksamheten i Thuso, men tillsvidare drivs centret främst med utländska donationer”, säger Obonya Mmolainyane.

Finska Missionssällskapet riktar intäkterna från höstens utjämningsdagsinsamling till arbete bland handkappade i Botswana, utbildning av kvinnor i Tanzania, hälsovårdsarbete i Angola, elevhemsverksamhet bland flickor i Senegal, samt utvecklandet av bysamhällen i Etiopien.

Inbetalningar kan göras på följande konton:

Sampo 800014-161130, Nordea 101630-77440, ACA 578007-141240

Tapani Pentikäinen, Ann-Christine Marttinen