Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

”Mpango wa Mungu!” – Så här har Gud planerat

Sofia (längst till höger) från Tanzania är lycklig. Trots sitt funktionshinder kan hon gå i skola. De flesta funktionshindrade i u-länderna har inte samma möjlighet. Foto: Elina Tikkanen
Sofia (längst till höger) från Tanzania är lycklig. Trots sitt funktionshinder kan hon gå i skola. De flesta funktionshindrade i u-länderna har inte samma möjlighet. Foto: Elina Tikkanen

Föreställ dig att du inte kan se eller gå. Du ber om hjälp, men ingen verkar lägga märke till dig. Så upplever många barn i u-länderna sin vardag. Finska Missionssällskapets julinsamling ger barn med funktionshinder ett värdigt liv.

Sofia föddes med ett funktionshinder. Idag kämpar hennes mamma Kanisia för dotterns skolgång i Njombe, Tanzania.

Vi sitter och äter batat och dricker te tillsammans med Sofia och hennes mamma Kanisia. Sofia har välsignat maten. Mitt i rummet står en kamin som sprider en behaglig värme. Sofia är en 16-årig skolelev i Njombe i Tanzania. Nästa år går hon sista året i lågstadiet. Hon hoppas kunna fortsätta till högstadiet, om bara inträdesprovet går bra.

I Tanzania går de flesta barn i skola, men för Sofia var det ingen självklarhet att få börja skolan. Sofia är döv och i Tanzania har bara en liten del av de funktionshindrade möjlighet att gå i skola. Sofia föddes frisk, men som treåring fick hon hög feber och miste sin hörsel.

Sofias mamma skäms ändå inte över sin döva dotter, utan menar att så här har Gud planerat. ”Mpango wa Mungu!”

I Njombe finns en av landets få dövskolor. Det är kyrkan som driver skolan, precis som den driver många andra av landets specialskolor. Mamman oroar sig inte över Sofias framtid, men hoppas att Sofia skall kunna fortsätta med sina studier. I dövskolan i Njombe finns det ännu ingen egentlig yrkesutbildning, men man planerar att starta en. 

Dövskolan i Njombe drivs gemensamt av staten och lutherska kyrkan i Tanzania. Staten betalar lärarnas löner och kyrkan står för de anställdas löner. Skolan grundades på 1990-talet och Finska Missionssällskapet, De dövas förbund och Finlands utrikesministerium har understött och utvecklat skolan. Eleverna bor på internat. För tillfället har skolan cirka 200 elever.

Elina Tikkanen
Skribenten verkade tillsammans med sin man som lärare i Njombe åren 2011-2013.

Delta i julinsamlingen

Det går att stöda funktionshindrade barn i olika u-länder både genom att delta i den kollekt som bärs upp i samband med De vackraste julsångerna och genom att delta i julinsamlingen.

Delta i julinsamlingen genom en inbetalning till kontot IBAN: FI38 8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH. Skriv JUL13 i meddelandefönstret. Du kan också delta i insamlingen genom att skicka ett textmeddelande där det står JUL5  (5 €) eller JUL10 (10 €) till numret 16155. Du kan också ringa vår donationstelefon: 0600 11315 (15,36 € + lna.) eller ge en gåva på nätet: www.devackrastejulsangerna.fi

Så här kan du hjälpa med en liten summa:

5 €       Röntgen av en hand eller en fot

10 €      En skoluniform  

15 €     En specialstol för ett CP-skadat barn

25 €     En årsavgift för en lågstadieelev

50 €     Ett två veckor långt rehabiliteringsläger för föräldrar och barn

100 €   En rullstol