Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Näsdagen är snart här: Sällskapet stöder barn vars föräldrar dött i aids i Etiopien

Den stora Näsdagsshowen samlar igen en gång in biståndsmedel till barnen i u-länderna fredagen 6.11 kl. 18–24 i YLE TV2. Under åren 2009–2011 använder Finska Missionssällskapet de medel som samlats in via stiftelsen Ylehjälpen till att grunda två nya verksamhetscenter i de närbelägna städerna Woldiya och Kombolcha.

Verksamhetscentret i Dessie i Etiopien har sedan år 2004 gett barn och unga vars föräldrar dött i aids en plats där de kan växa upp till mångkunniga och toleranta människor.

Det pågår en livlig verksamhet vid centret: man gör textilhandarbeten, syr på maskin, broderar och snickrar. Barnen har små trädgårdsland och får undervisning i trädgårdsskötsel. Från det lilla biblioteket får de låna hem böcker. I Etiopien får man i allmänhet inte låna hem böcker från biblioteket. Barnens läslust har klart ökat.

Tillsammans blir vi kunniga

En viktig verksamhetsform är undervisningen i engelska, eftersom all undervisning i skolorna börjar ges på engelska i sjunde klass. För stödundervisningen har man fått frivillighjälp bl.a. från Finland. Idrott, i synnerhet fotboll, är populärt. Barnen och ungdomarna framför skådespel, dikter och sånger vid fester. Församlingsarbetarna ger bibel- och sångundervisning. Sjukskötarna och läkaren i programmet för barn som blivit föräldralösa pga. aids sköter hälsofostran.

Barnen och ungdomarna har själva föreslagit att de äldsta och händigaste av dem kan hjälpa de familjer som har det sämst ställt. De har bl.a. föreslagit att de skulle kunna sätta hemmen i skick med hjälp av verksamhetscentrets verktyg.

Verksamhetscentret startade med frivilliga krafter

Verksamhetscentret startade år 2004 med frivilliga krafter i stiftet Dessie inom Mekane Yesuskyrkan som en del av det program för barn vars föräldrar dött i aids. Finska Missionssällskapet understöder programmet. Stiftet överlät en tomt och en halvfärdig byggnad i utkanten av staden för ändamålet. Barnen i aids-programmet och deras syskon bjöds in och man berättade om verksamheten för familjerna. Över 12-åriga ungdomar gavs klubbledarutbildning.
Verksamheten inleddes genom att byggnader sattes i skick med gemensamma krafter av personalen, barnen och ungdomarna. Medarbetarna i aids-programmet arbetar på frivillig basis vid centret. Ungdomarna ges ansvar i mån av möjlighet.

Viktigt att acceptera olikheter

Man har diskuterat med barnen och ungdomarna om principerna för verksamheten. De är bl.a. att respektera andra, religionsfrihet, att acceptera olikheter och visa uppskattning för allt slags arbete.
Att acceptera olikheter har blivit viktigt, eftersom ungdomarna representerar olika religionsgrupper: muslimer, ortodoxa och protestanter. Våren 2008 kom döva unga med, vilket har öppnat nya slags möjligheter att leva med olikheter.

De dövas ställning är mycket dålig i det etiopiska samhället. Eftersom de inte uppfattar tal, betraktas de som dumma och man tror att de inte kan lära sig arbeta ordentligt. Vid verksamhetscentret i Dessie lär sig hörande och döva att arbeta tillsammans. Det finns ingen som behärskar teckenspråk och hörande tolkar finns inte att tillgå. Verksamhetscentrets koordinator har fått en snabbkurs i teckenspråk vid dövskolan i Hosaina, och även en socialarbetare i aids-programmet behärskar grunderna i teckenspråk.

Text och bilder: Pirkko och Matti Nummela