Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nepali Avaaz till Åbo och Helsingfors: Blinda musiker efterlyser attitydförändringar

Bildtexter: De synskadade musikerna framför nepalesisk folkmusik och sånger de själv komponerat med trummor
Bildtexter: De synskadade musikerna framför nepalesisk folkmusik och sånger de själv komponerat med trummor

Den nepalesiska folkmusikgruppen Nepali Avaaz besöker Åbo söndagen den 22 maj och festivalen Världen i byn i Helsingfors den 28-29 maj. De vill höja medvetenheten om funktionshindrades rättigheter och möjligheter i samhället. Trots att musikerna är blinda har de lyckats utbilda sig och vill nu göra människor uppmärksamma på situationen i Nepal.

Nepali Avaaz är en folkmusikgrupp med sex synskadade musiker som bjudits in av Finska Missionssällskapet i samband med årets Utjämningskampanj. Musikerna deltar i sällskapets verksamhet för funktionshindrade i Nepal tillsammans med hjälporganisationen Forward Looking. De har utbildat sig med stöd av sällskapets fadderverksamhet.

Musikerna säger att de själva inte definierar sig som handikappade. Istället söker de efter egna verksamhetsmöjligheter och påverkningskanaler.

”Vi har fått annorlunda gåvor. Musiken är vårt främsta uttrycksmedel, ett intresse som ger oss glädje. Det är också ett sätt att sprida kunskap om funktionshinder. Vår grupp är ett exempel på hur funktionshindrade kan studera, utvecklas och vara aktiva medborgare” säger Mitra Lal Adhikari och Bhima Chhetri.

Långsiktigt arbete

Gruppens medlemmar är totalt blinda, en del av dem sedan födseln, andra på grund av olyckor eller dåligt omskötta ögonsjukdomar. En del av dem har familj. I gruppen ingår både kristna och hinduer.

”Vi behöver inte medlidande utan möjligheter och utmaningar. Vi vill visa att också synskadade kan vara bra lärare, musiker, föräldrar eller verka inom medborgarorganisationer, till och med som direktörer. En verklig attitydförändring gällande funktionshindrades ställning fås till stånd med utbildning, långsiktigt påverkansarbete och framtidstro”.

”Vi sjunger om hopp och uthållighet. Någon ser en ros, en annan bara rosentaggar”.

Få funktionshindrade går i skola

I Nepal finns uppskattningsvis 180 000 synskadade. Endast få har möjlighet att gå i skola och studera. Inställningen till funktionshindrade är fortfarande negativ i landet, eftersom handikappade anses ha gjort sig förtjänta av sitt öde genom handlingar i ett tidigare liv.

Finska Missionssällskapets samarbetspart Forward Looking driver påverkansarbete för att förändra inställningarna, höja medvetenheten och förbättra de funktionshindrades ställning. Organisationen erbjuder funktionshindrade grund- och yrkesutbildning i Kathmandu och i tiotals skolor runt om i landet. Finländska faddrar stöder 450 funktionshindrades barns och ungas skolgång via Forward Looking.

I mars 2009 öppnade Forward Looking ett aktivitetscenter i Kathmandu med stöd av Finska Missionssällskapet. ADB-kurser och radiokurser har ordnats för blinda. Hörselskadade och fysiskt handikappade deltar i olika kosmetolog- och frisörkurser. Forward Looking anställer också funktionshindrade som kurslärare. Verksamheten höjer deltagarnas självförtroende och förbättrar deras inkomster.

Mångsidig repertoar

Grupper uppträder med en mångsidig repertoar. De framför både folkmusik, kristna sånger samt eget låtmaterial som beskriver funktionshindrades utmaningar. Musikerna kommer från olika etniska minoritetsgrupper på landsbygden, där folkmusiken är starkt etablerad. Folkmusikens popularitet ökar i Nepal till följd av den växande turismindustrin och de över hundra etniska minoritetsgruppernas strävan efter integrering i landet.

Nepali Avaaz på turné

Gruppen gästar Åbo svenska församling den 22 maj då de uppträder i samband med en nepalesisk lunch till förmån för årets Utjämningskampanj. Pastor Prakash Subba från National Churches Fellowship of Nepal, NCFN, reser tillsammans med musikerna och deltar också i evenemanget. Shanti Sunuwar-Subba, ledare för kvinnoarbetet vid Patan Koinonia-kyrkan, Campus Crusade for Christ, medverkar också. Diakonissa Kirsti Kirjavainen, som har arbetat 30 år som Finska Missionssällskapets missionär i Nepal, berättar mera om de funktionshindrades ställning i landet.

Nepali Avaaz medverkar också vid festivalen Världen i byn, Maailma kylässä, i Helsingfors den 28-29 maj. De uppträder vid Mekongscenen på söndagen klockan 17-18. Läs mera här.

Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj 2011 stöder Nepal, där utstötta människogrupper diskrimineras. Värst behandlas den lägsta kasten, de så kallade daliterna, etniska minoriteter och funktionshindrade. www.utjämning.fi

harmonika och gitarr. Mitra Lal Adhikari vill visa att funktionshindrade klarar av stora utmaningar. Foto: Joanna Lindén
harmonika och gitarr. Mitra Lal Adhikari vill visa att funktionshindrade klarar av stora utmaningar. Foto: Joanna Lindén