Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nepals kvinnor lär sig ta ansvar i kyrkan

”Under kursen har jag insett att Gud verkligen vill och kan använda mig som kvinna i församlingsarbetet. Att läsa om kvinnorna i Bibeln har varit fantastiskt!”
”Under kursen har jag insett att Gud verkligen vill och kan använda mig som kvinna i församlingsarbetet. Att läsa om kvinnorna i Bibeln har varit fantastiskt!”

Kvinnorna är aktiva i församlingarna i Nepal, men behöver utbildning för sina uppgifter. Varje år ordnar National Churches Fellowship of Nepal (NCFN) ledarskapsutbildningar för kvinnor från olika avlägsna församlingar i Nepal. I maj utexaminerades 16 kvinnor som nu är redo att ta sig an nya utmaningar inom kyrkan.

En av kvinnorna, Prabina Tamang, säger att utbildningen lärt henne mycket:

”Under kursen har jag insett att Gud verkligen vill och kan använda mig som kvinna i församlingsarbetet. Att läsa om kvinnorna i Bibeln har varit fantastiskt!”.

Maria Westerling, Finska Missionssällskapets informatör och koordinator för det kyrkliga arbetet i Nepal, säger att responsen från församlingarna har varit överväldigande.

”Den välsignelse som dessa kvinnor fört med sig har synts i församlingarna, men också i den egna familjen och i deras närmaste omgivning”.

Sexton mycket nöjda och glada kvinnor firade den 11 maj sin dimission efter genomgången ledarskapskurs med bibelkunskap och diakonala ämnen.

”En månad tillsammans dygnet runt har fört dem nära varandra. Alla har redan en kortare eller längre tid ställt upp som frivilliga i sina församlingar, men utan någon utbildning. Kursen har gett dem många aha-upplevelser. Med en stor portion av självkänsla är de redo att anta de utmaningar som finns i deras hemförsamlingar”, säger Westerling.

Attitydförändring behövs

Liknande kurser har ordnats sedan år 2006 av avdelningen för ledarskapsutbildning, som är underställd National Churches Fellowship of Nepal (NCFN).

”Traditionellt sett har kvinnorna haft sämre position än männen i det nepalesiska samhället. Det här synsättet har också präglat kvinnornas ställning i församlingarna, trots att så mycket som 65-70 procent av gudstjänstbesökarna i Nepal utgörs av kvinnor”, säger Westerling.

NCFN anser att det är ytterst viktigt att utbilda kvinnor och ge dem en aktiv roll i församlingsarbetet. Kurserna riktar sig speciellt till kvinnor från avlägsna byar. 5-6 kurser ordnas per år och målet är att utbilda 75 kvinnor detta år.

Finska Missionssällskapets årliga kampanj Jag tror stöder det kyrkliga arbete bland annat i Nepal. Kampanjen kulminerar vid pingsten. Läs mera om hur du kan stöda den växande kyrkan i Nepal här:

www.finskamissionssallskapet.fi/jagtror

Maria Westerling filmade dimissionen i maj. Klicka här för att se filmen.