Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nödhjälp behövs för uppröjning efter översvämningen i Pakistan

Trots att vattenmassorna har sjunkit undan i nordvästra Pakistan är nöden inte över. Den ena efter den andra familjen vittnar om samma tröstlösa situation. Hemmen är förstörda, egendomen har gått förlorad och framtiden ter sig ytterst osäker. Sällskapets samarbetspartner, Peshawars stift, fortsätter att dela ut direkt nödhjälp. Samtidigt utformas planer för återuppbyggnadsarbetet.

Ovanför dörren till Ashfaq Masihs hem står det ”God Bless Our Home”. Väggarna är fulla av sprickor, men det trevåningshus som Masih och hans familj bor i står fortfarande upprätt. Staden Charsadda nära Peshawar i nordvästra Pakistan drabbades hårt av skyfallen i juli-augusti och de svåra översvämningar som följde. Häftiga regn började falla den 29 juli och vattennivån i floden Kabul, som flyter förbi staden, steg kraftigt på några minuter.

Många hem går inte att reparera

Även om familjen Masihs hus står kvar går det i praktiken inte att bo där. Väggarna och taken är fulla av sprickor där dagsljuset silar in. Husets två översta våningar är för farliga att bo i. Hela familjen har därför packat in sig i de två minst skadade rummen på bottenvåningen. Skyddet inomhus är ändå relativt: redan minsta lilla jordbävning kan slutgiltigt välta omkull huset. Tills vidare kan familjen vistas på husets innergård. Vintern är dock i antågande och nätterna håller på att bli kallare. Den kommande vintern bekymrar fru Masih, som nu förutom den egna familjen även tar hand som släktingar som blivit hemlösa.
Husen i den översvämmade flodens omedelbara närhet var byggda i traditionell stil av lera och halm och upplöstes snabbt av vattenmassorna. Det fanns ingen tid att rädda ägodelar. De människor som bodde i stadigare hus kunde söka skydd uppe på taken. Den överbelastade räddningspersonalen hann fram till invånarna i Charsadda först nästan två dygn efter att översvämningarna börjat. Som värst måste människorna utelämnade åt vädrets makter i vänta på hjälp i upp till 36 timmar.

Hela byar sköljdes bort

Kanwal Isaacs koordinerar katastrofarbetet i Peshawars stift. Han rynkar bekymrat pannan.
”Det här huset är förutom obeboeligt även omöjligt att reparera.Eftersom jordmassorna delvis har sköljts bort under huset, skulle reparationsarbetet bli alltför svårt och dyrt. Enda möjligheten är att riva huset och bygga ett helt nytt på samma tomt. Men vem finansierar det?”
Ashfaq Masihs familj hör till Pakistans lilla kristna minoritet. Kristna, hinduer och andra religiösa minoriteter räknas till Pakistans fattigaste befolkning. Finska Missionssällskapets långvariga samarbetspartner Peshawars stift har i första hand bistått religiösa minoritetsgrupper, som annars riskerar att bli utan hjälp. Stiftet är med i kyrkornas omfattande internationella biståndsoperation, som koordineras av ACT-alliansen.
Finska Missionssällskapet har finansierat det första skedet i det långvariga projektet som fokuserar på direkt katastrofhjälp. Stiftet har bland annat skaffat mathjälp, hygienartiklar, gaskök, filtar, dricksvatten, vattenförvaringskärl och skyddsmaterial för över 700 familjer i Charsadda, Nowshera, Risalpur och Tank.
Även om största delen av dem som fått hjälp räknas till de religiösa minoriteterna i nordvästra Pakistan, håller Peshawars stift nu på att utvidga sitt biståndsarbete även till de muslimska byarna i närheten av floden Kabul. Stiftet har tagit sig an fyra byar i Charsaddaområdet.
”Behovet av hjälp är enormt i byarna i floddalen. De häftiga regnen flyttade flodfåror och vissa byar har helt sköljts bort. Invånarna i området är i skriande behov av tält, kläder, kokkärl och andra nödvändighetsartiklar. Men när den direkta katastrofhjälpen tagit slut väntar oss utmaningarna med återuppbyggnaden även i dessa landsbygdsbyar”, säger Kanwal Isaacs.

Priserna på byggmaterial har stigit

Peshawars stift har redan börjat planera återuppbyggnadsskedet. Även om det är relativt billigt att bygga i Pakistan höjer den kraftiga efterfrågan på byggmaterial priserna i efterdyningarna av katastrofen.
”Sällskapets hjälp kommer att behövas ännu under en lång tid, säger Kanwal Isaac och fortsätter: tillsammans ger vi hopp åt alla dem vars framtid är höljd i dunkel. Att ge hopp är just vår uppgift som kristna.”
Finländska församlingar och enskilda personer har på ett fint sätt svarat på nöden i Pakistan. Förutom den inledande katastrofhjälpen har sällskapet nu goda förutsättningar att stöda det projekt för återhämtning och återuppbyggnad i katastrofområdena som under de närmaste månaderna kommer att inledas i Peshawars stift. Utmaningarna är enorma, men f.d. yrkesofficer Kanwal Isaac uttrycker slutligen en försiktig optimism.
”Samarbetet med kyrkornas internationella ACT-nätverk och Finska Missionssällskapet löper väl. För vår egen del gör vi allt som står i vår makt för att de medel som donerats till vårt arbete ska bli använda på ett effektivt och tillförlitligt sätt till förmån för den allra mest utsatta befolkningen i vårt verksamhetsområde.”

Text och bilder: Timo Frilander
(Skribenten är sällskapets koordinator för katastrofarbete och besökte Pakistan i månadsskiftet oktober-november.)
Mer information: Timo Frilander, tfn 043 8241 407,  timo.frilander@mission.fi