Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ny kampanj lyfter fram kyrkligt arbete

Kampanjen Jag tror inleds vid pingsten.
Kampanjen Jag tror inleds vid pingsten.

Finska Missionssällskapet stöder sina partnerkyrkors församlingsarbete genom den nya kampanjen Jag tror, som startar vid pingsten.

I Tanzania har det under de senaste åren skett omfattande förflyttningar av invånare och stora mängder massajer har därför flyttat till Morogoro. Massajerna har haft problem med att anpassa sig till den nya omgivningen och de har ofta hamnat i konflikter med lokalinvånarna angående markrättigheter. Bland massajerna finns även stora brister i hälsovården och barnen har inte anpassat sig till skolsystemet.

I början av 2011 inledde Finska Missionssällskapet tillsammans med Morogoro stift arbete bland massajerna. Målet är att främja en fredlig utveckling mellan de olika  befolkningsgrupperna i området.

Flydde till savannen

 
”Det var en vanlig dag hemma. Plötsligt såg jag hur grannarna flydde ut på savannen”, minns Naunai Machau som bor i centrala Tanzania.
 
”Främmande män kom gående mot vårt håll. Jag visste att det förekommit sammandrabbningar mellan massajerna och de lokala jordbrukarna. Jag förstod att jag genast måste ge mig iväg.”
 
Naunai Machau var höggravid. Trots det sprang hon i två timmar ut på savannen för att gömma sig. Många andra kvinnor från byn hade också flytt och tillsammans gömde de sig bland buskarna på savannen en hel månad. Naunai födde sitt andra barn under den tiden. De andra kvinnorna försökte samla ihop mat åt Naunai, men ibland hade de bara vatten att ge henne.
 
”Vi fick höra att kyrkan i vår hemby kunde erbjuda oss skydd, så vi återvände dit. Där fick vi också mat.”
 
”Vår biskop gav oss tröst och stöd. Vi höll gudstjänster i kyrkan och bad tillsammans”, säger Naunai Machau, som numera tillhör kyrkan.

Biskopen i Morogoro stift, Jakob Mameo Ole Paulo, är själv massaj och har framgångsrikt jobbat för att förbättra massajernas situation. Han berättar att kyrkan försöker bevara massajernas kultur och språk samtidigt som man vill ge alla möjlighet att ta del av evangeliets budskap om Guds nåd och kärlek.

I Morogoro stift finns 46 församlingar med sammanlagt 37 000 medlemmar och 52 präster. År 2010 prästvigdes de första massajprästerna och idag verkar massajer både som präster och evangelister i församlingarna.