Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ny utnämningar på Finska Missionssällskapets utrikesavdelning

Politices magister Tero Norjanen har valts till biträdande direktör för Finska Missionssällskapets utrikesarbete. Han tillträder sin tjänst 1.2.2012. Teologie magister, pastor Kari Salonen har valts till chef för det kyrkliga arbetet vid Finska Missionssällskapets utrikesavdelning.

Tero Norjanen (född 1969) är för närvarande Finska Missionssällskapets områdesrepresentant för Mekongområdet och stationerad i Bangkok i Thailand. Han har sedan år 2002 arbetat inom Finska Missionssällskapets utrikesarbete. Innan han kom till sällskapet verkade han bland annat som planerare och chef för internationella ärenden vid Lapplands universitet.

Norjanen efterträder Tapio Leskinen, som går i pension från uppdraget som biträdande direktör för utrikesarbetet.

Kari Salonen chef för det kyrkliga arbetet vid utrikesavdelningen

Som chef för det kyrkliga arbetet vid Finska Missionssällskapets utrikesavdelning har valts teologie magister, pastor Kari Salonen (född 1964). Chefsposten är en ny tjänst vid utrikesavdelningen och Salonen tillträder 1.12.2011.

Kari Salonen har sedan hösten 2009 varit regionkoordinator vid sällskapets utrikesavdelning med Öst- och Centralafrika som sitt ansvarsområde. Salonen har tidigare arbetat som personalforskningschef och forskningsledare vid bolaget Innolink Research Oy och som forskare och direktör vid Kyrkans forskningscentral.

Ny modell för utrikesavdelningen

Den nya chefsposten är en del av förvaltningsutvecklingen vid sällskapets utrikesavdelning, som håller på att övergå till en modell med tre enheter. Vid enheten för det kyrkliga arbetet och enheten för utvecklingssamarbete utvecklas arbetets innehåll. Här sköts också projektplanering, uppföljning och evaluering. Personal-, ekonomi- och övrig förvaltning inom utrikesarbetet sköts vid enheten för stödtjänster, som leds av den biträdande direktören. De nuvarande regionkoordinatorerna blir koordinatorer för det kyrkliga arbetet, vid enheten för det kyrkliga arbetet.

Filosofie magister Maria Immonen har verkat som chef för utvecklingssamarbetet sedan år 2008.