Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Pakistan behöver hjälp lång tid framöver

Vattenmassorna har sjunkit undan i nordvästra Pakistan, där Peshawars stift inom Pakistans kyrka hjälper offren för översvämningen. Att flodvattnet drar sig tillbaka innebär ändå bara delvis en lättnad i den nästan två månader långa pinan för befolkningen i katastrofområdena.

Hem har ödelagts och bristen på rent vatten och den dåliga hygienen ökar risken för farliga smittsamma sjukdomar. Även att trygga tillgången på mat är en utmanande uppgift: skördarna är på många håll förstörda.

För närvarande kämpar lokalbefolkningen och biståndsorganisationerna mot tiden. Även om det akuta översvämningsskedet börjar vara förbi i norr, kommer katastrofhjälp ännu att behövas under många månader framöver. Människorna måste få komma i skydd, dessutom behöver de rent vatten, mat, hygienartiklar, läkemedel och andra förnödenheter. Det kommer att ta år innan de ödelagda områdena hämtat sig efter översvämningskatastrofen.

Minoriteterna behöver stöd

Finska Missionssällskapets långvariga samarbetspartner Peshawars stift har sedan översvämningskatastrofens början stött de allra mest utsatta befolkningsgrupperna i sitt verksamhetsområde. Som en del av kyrkornas omfattande internationella biståndsprojekt levererar stiftet i första hand mat och hygienartiklar till de drygt 10 000 människor som drabbats av översvämningarna. Även om den katastrofhjälp som kanaliseras via stiftet i första hand går till de mest sårbara religiösa minoritetsgrupperna, ges även majoritetsbefolkningen stöd.

Skolorna har öppnat igen

 

Sedan översvämningarna började togs kyrkans skolor i Peshawar, Risalpur och Nowshera i bruk som nödinkvartering. Sedan översvämningssituationen lättat har de nödinkvarterade nu kunnat återvända till sina hem och skolverksamheten kom något försenad i gång 1.9.

Även om evakueringscentren töms, kommer de som blivit tvungna att fly på grund av översvämningen att behöva hjälp utifrån ännu under en lång tid. För närvarande försvåras uppbyggnaden av de förstörda byggnaderna förutom av trafikförbindelsernas dåliga skick även av materialbrist. Priserna på skyddsmaterial och byggvaror är höga på grund av den stora efterfrågan. Detsamma gäller även mat, hygienartiklar och andra förnödenheter.

Satsa på katastrofberedskap

Sällskapet förbereder sig att stödja sin pakistanska samarbetspartner fram till slutet av år 2011, vid behov även längre. Erfarenheterna hittills av den pågående översvämningskatastrofen visar att enkel grannhjälp effektivt räddar människoliv och egendom.

Peshawars stift inledde biståndsåtgärder med egna medel omedelbart när översvämningskatastrofen inträffat och kunde betjäna lokalbefolkningen flera veckor innan den internationella hjälpen kom. Det lönar sig att satsa på katastrofberedskapen hos lokala aktörer på gräsrotsnivå, såsom kyrkor och religiösa samfund. I en katastrofsituation kan de betjäna lokalbefolkningen även när förbindelserna med yttervärlden i praktiken är brutna.

Timo Frilander koordinator för katastrofarbetet