Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Palestinsk ungdomskör – fredsambassadörer på Missionsfesten i Pernå

Emigrationen av palestinska kristna har varit stark och därför är endast två procent av den palestinska befolkningen kristen. Men i staden Beit Sahour på Västbanken är åttio procent av stadens 14 000 invånare kristna. I juni har finländarna privilegiet att höra och se Beit Sahours ungdomskör uppträda på missionsfesterna i Pernå och Uleåborg.

Beit Sahourn nära Betlehemn ligger på ett område som man presenterar som Herdarnas äng. Här berättade änglarna om Jesu födelse.

I staden finns den en av de fyra skolor som drivs av den lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet. Skolan är känd för sin högklassiga ungdomskör och sina folkdansare. De uppträder flitigt både i sin hemtrakt och har besökt bl.a. USA, Sverige, Schweiz och Tyskland.

Kören har ca tjugo medlemmar och dirigeras av pastor Imad Haddad. Till Finland kommer också Salwa Abu Sada och Mariana Al-Lati, båda undervisar i traditionell palestinsk dans samt skolans lärare Salameh Bushara och Jamil Gharib.

Kristna och muslimer i samma klassrum

Beit Sahours lutherska skola har 12 klasser och en barnträdgård. Av skolans 500 elever är merparten kristna, men det finns också många muslimska elever. Religion är en av skolans läroämnen: de kristna eleverna får kristendomsundervisning, de muslimska studerar islamiat. Undervisningen i båda grupperna poängterar tolerans och högaktning av en människas religiösa åskådning. I kyrkans skolor finns sammanlagt ca 2000 elever, av vilka en tredjedel är muslimer.

Beit Sahour skola är en av de få på Västbanken där flickor och pojkar studerar tillsammans. Kyrkan vill ge barnen undervisning av hög kvalitet och har också idrott och konst på programmet. De äldre barnen kan också studera praktiska ämnen som traditionellt hantverk, keramikarbete och snideri, färdigheter för ett möjligt yrke i framtiden.

Målsättningen är att uppmuntra ungdomarnas kreativitet och lära dem att uppskatta sitt kulturarv och sitt samhälle.
Finska Missionssällskapet har stött Beit Sahour skolan genom fadderprogram sedan 2003. För närvarande har 50 elever finländska faddrar.

Finska Missionssällskapets samarbetspartner, den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet verkar i Jordanien, på Västbanken och i Jerusalem. Denna arabiskspråkiga kyrka är den enda lutherska kyrkan i Mellanöstern. Kyrkan engagerar sig i församlingsarbete, samt driver skolor och diakoniprojekt.

Ann-Christine Marttinen