Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Pär Stenbäck återvald till Finska Missionssällskapets styrelse

Minister Pär Stenbäck återvaldes till Finska Missionssällskapets styrelse vid sällskapets årsmöte i Jyväskylä 10.6.2006. Övriga invalda var prosten Risto Juhani Kormilainen, diakonissan Johanna Rantalankila och ped.mag. Minna-Maaria Sipilä.

Svenskfinland utmärkte sig ekonomiskt under det gångna verksamhetsåret, konstaterade sällskapets viceordförande Birgitta Rantakari. Missionsunderstödet per capita, 5,48 euro i Borgå stift, är större än i något annat stift. 67 av Borgå stifts 75 församlingar har understödsavtal med Finska Missionssällskapet. Avtalssumman uppgår till 700 000

-Missionsarbete erbjuder ett meningsfullt sätt att fungera som medlem i kyrkan, lära sig ansvar och nya sätt att fungera, sade Rantakari, som förde styrelsens talan i stället för sjukskrivna biskop Juha Pihkala.

-Enligt kyrkans fyraårsrapport anser merparten av finländarna missionsarbetet som viktigt och nödvändigt. En stor del av världens kristna lever på södra halvklotet. Av dem kan vi lära oss ett helhetsbetonat sätt att leva som kristna, sade Rantakari. Kyrkans uppgift är att bistå dem som lider, den som är sjuk eller marginaliserad och ge dem hopp.

-Vi kan inte acceptera att att en stor del av världens befolkning lever under existensminimum, sade missionsdirektor Seppo Rissanen. Kvinnor och barn drabbas ofta värst. Missionens uppgift är att råda bot på denna situation. Många av sällskapets samarbetsparter är kyrkor som kämpar med ekonomiska svårigheter och som behöver stöd i att öka sin självförsörjning.

Kostnaderna för Finska Missionssällskapets ordinarie verksamhet var 23,4 miljoner euro. För verksamheten år 2006 har man budgeterat 25 miljoner euro, varav 19 miljoner för arbetet utomlands.

Religionsfred efterlyses

Det gångna året präglades av fruktansvärda händelser, krig och sjukdom. Flodvågen i sydöstra Asien och jordbävningen i Pakistan berövade livet av hundratalstusen människor och miljoner blev hemlösa. Våld och krig fortsatte i Mellanöstern och Afrika, konstaterade Rissanen.

Relationerna mellan religioner var ansträngda. Speciellt islam är en utmaning. Finska Missionssällskapets styrelse har gett ett utlåtande gällande relationerna mellan kristna och muslimer. Utlåtandet är främst ämnad som ett stöd för sällskapets egen personal, som ofta arbetar i länder där konflikterna är vanliga. Men utlåandet sänds också till församlingarna i Finland, där mötet med invandrare som bekänner sig till olika religioner är vardagsverklighet.

-Kristen mission anses ofta öka spänningen mellan religioner, sade Rissanen. Det är inte en rätt uppfatting av kyrkans uppgift. Dialog befrämjar ömsesidig högaktning och samförstånd. Den gästvänlighet som baserar sig på den kristna tron är ett vittnessbörd om Guds kärlek till alla människor.