Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Pingstens kollekt 4.6. till Ingermanlands kyrka

Pingstens riksomfattande kollekt uppbärs i de lutherska kyrkorna till förmån för personalutbildningen i Ingermanlands kyrka.

Ingermanlands kyrka växer snabbt och behöver därför nya medarbetare. Årligen studerar ca 200 personer vid det teologiska institutet i Keltto nära S:t Petersburg. Institutet betjänar kyrkans alla medarbetarkategorier: teologer, diakoner, kantorer, ungdomsledare och söndagsskolsekreterare. Studerandena kommer från olika delar av Ryssland. I framtiden kommer de att arbeta inom kyrkan, en stor del som frivilligarbetare.

-Institutet är kyrkans hjärta, säger prorektor Tapio Karjalainen. Undervisningen stöder elevernas andliga tillväxt, men ger också administrativa färdigheter.

För närvarande deltar 20 studerande i en fyraårig kurs som kvalificerar dem för teologiemagistergraden. Kostnaderna för en studerande, inklusive utgifter för undervisning, fastigheter och elevernas uppehälle samt löner för personalen, är 22 euro per dag.

Hälften av institutets lärare är ryssar, främst professorer från S:t Petersburgs universitet. De föreläser i  psykologi, filosofi, antropologi, grekiska och hebreiska. Gästande föreläsare i teologi kommer från USA, Tyskland, Sverige och Finland.

Det finns inte tillräckligt med teologisk litteratur på ryska. För att underlätta situationen har vi också egen översättnings- och förlagsverksamhet, berättar institutets dekan, fil.dr Alexander Prilutski.  Institutets bibliotek har 13 000 band.

Ingermanlands kyrka har sjuttiofyra församlingar, de längst borta belägna i Sibirien. Församlingarna sänder studerande till institutet och beviljar stipendier för att möjliggöra studierna. Finska Missionssällskapet, Kyrkans utlandshjälp och privatpersoner stöder Ingermanlands kyrkas stipendiefond.

Pingstens kollekt till Ingermanlands kyrka kanaliseras via Finska Missionssällskapet. Man kan ge 5 euro genom att skriva KOLLEKT5, eller 10 euro och skriva KOLLEKT10 och sända meddelandet till nummer 16579. Tjänsten fungerar med Sonera, Elisa, DNA, Saunalahti och Tele Finland.