Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Pingstkollekten stöder människorättsarbetet i Colombia

Kyrkans socialarbetare Hebert Gutierrez samlas Corintos barn vid ungdomscentret under skolloven. Kyrkan engagerar sig socialt för att hjälpa de fattiga på området. Ensamstående
Kyrkans socialarbetare Hebert Gutierrez samlas Corintos barn vid ungdomscentret under skolloven. Kyrkan engagerar sig socialt för att hjälpa de fattiga på området. Ensamstående

Söndagen den 12 juni går den evangelisk-lutherska kyrkans riksomfattande kollekt till människorättsarbetet i Colombia. Den lutherska kyrkan arbetar för att främja fred och rättvisa i landet.

Colombia har upplevt flera årtionden av väpnade konflikter. Miljontals människor har tvingats lämna sina bosättningar och lever som interna flyktingar.

Trots att den lutherska kyrkan har endast tvåtusen medlemmar driver den ett omfattande social- och diakoniarbete, som berör tusentals diskriminerade och utstötta människor. Kyrkans avdelning för utvecklingsarbete och människorättsfrågor organiserar också preventiv verksamhet för att hindra spridningen av hiv/aids och förebygga landmineskador.

Stöd till interna flyktingar

Stödet till landets interna flyktingar är en viktig del av kyrkans verksamhet. Bosättningar på landsbygden stöds genom olika utvecklingsprojekt, som också förverkligas på områden där det saknas församlingar. Kyrkan upprätthåller fyra skolor med över tusen elever. Därtill stöder sällskapets fadderprogram 250 barn och ungas skolgång och studier i landet. Kyrkan stöttar också fadderbarnens familjer med olika kurser och hembesök.

Skydd till barn i riskzonen

Utsatta barn och ungdomar stöds och rehabiliteras vid verksamhetscentret La Vid Verdadera, som drivs av kyrkan i Södra Bogotá. Besökarna får umgås och delta i klubbverksamhet och stödundervisning. De erbjuds också psykologisk hjälp.

Den mångsidiga eftermiddags- och helgsysselsättningen håller barnen borta från gatorna. De skyddas från gängvåld, brottslighet och droger. Också föräldrarna handleds i uppfostran och våldsoffer erbjuds psykologiskt stöd. En grupp hörselskakade barn samlas vid centret.

Finska Missionssällskapet inledde sitt samarbete med den evangelisk-lutherska kyrkan år 1988. Sällskapet har varit med och stött kyrkans personalutbildning.

Delta i mobilkollekten

Det går att delta i kollekten genom att donera en summa via mobiltelefon. Skriv KOLLEKT5 eller KOLLEKT10 för en donation på 5 respektive 10 euro. Sänd meddelandet till nummer 16160. Kollekten fungerar med följande operatörer: TeliaSonera, Elisa, DNA, Saunalahti, Kolumbus, ZeroForty och TeleFinland.

kriminella gäng och narkomaner får stöd och hjälp. Foto: Kirsi Elo.
kriminella gäng och narkomaner får stöd och hjälp. Foto: Kirsi Elo.