Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Pingstkollekten till församlingsarbete i Tanzania

På pingsten 31.5. uppbärs i Finlands evangelisk-lutherska kyrkor en officiell kollekt till förkunnelse och församlingsarbete i den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.

På många områden i Tanzania lever de kristna som minoritet bland muslimer och anhängare av traditionella religioner. Ett sådant område finns öster om Viktoriasjön, där befolkningen hör till sukumafolket på ca 5 miljoner. Ca 10 procent av befolkningen är kristen.

Den lutherska kyrkan har förklarat området för ett missionsområde. Finska Missionssällskapet har arbetat bland sukumafolket i ett par årtionden.

Hembesök och film

-Det hela började med att vi med evangelisterna satt under ett träd och väntade på folk”, berättar missionär Markku Wilén.
-Ingen kom. Då lämnade vi trädet och började gå från hem till hem, diskuterade med människorna och inbjöd folk till filmkvällar. När kvällarna började mörkna, spändes en filmduk upp mitt på en öppen plats, filmapparaten lyftes på biltaket och generatorn började puttra. Jesus-filmen på sukumaspråket började.

Wilén skolar själv sitt evangelistteam. Också församlingsbor har fått utbildning och ansvarar nu för sin egen verksamhet. Idag har man över 200 församlingsbor, om barnen räknas med.
– Väckelsen har förändrat människornas liv. Användningen av rusmedel har minskat, likaså vidskepelsen. En del medicinmän har t.o.m. överlämnat sina magiska föremål.

10 000 tegel och flera ton stenar

Folket i Mwamitumai började senaste år bygga en egen kyrka. Det fanns varken pengar eller budget men ivern var stor. Merparten av församlingsmedlemmarna är unga med små inkomster. Både flickor och pojkar har bränt 10 000 tegel och samlat flera ton med stenar för en ordentlig stenfot.
– Stenarna var den största företaget. Ungdomarna grävde eller bröt upp dem från en stenöken åtta kilometer från kyrkbygget. Allt arbete gjordes på talko.

För att fylla på byggnadskassan arrangerade byborna insamlingar, hönsauktioner och kollekter. Stiftet bekostade takmaterialet och en församling i Finland bidrog med dörrar och fönster.
Kyrkan är färdig. Arbetet fortsätter och utvidgas.

Mobilkollekt

Kollekt kan också ges per mobil. För att ge 10 euro skriv KOLLEKT10, för att ge 5 euro skriv KOLLEKT5 i meddelanderutan. Sänd meddelandet till numret 16160. Tjänsten fungerar med operatörerna Telia-Sonera, Elisa, DNA, Saunalahti, Kolumbus, ZeroForty och TeleFinland.

Ann-Christine Marttinen