Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Religion och utveckling i miljöfrågor

Hur ska kyrkor och trossamfund ta ställning i klimat- och miljöfrågor?  Kristendomen representerar värden som omsorg och vård av skapelsen och miljön. Men hurudan synlighet får dessa värden i en globaliserad och tävlingsinriktad värld? Vem vinner dragkampen?

Nu är det snart dags för Finska Missionssällskapets årliga, engelskspråkiga seminarium om religion och utveckling, som ordnas den 22 april klockan 13-16.30 vid Missionshuset i Helsingfors. Årets tema är ekologi och klimatförändring. Under dagen presenterar nya forskningsrön om religionens inverkan på utvecklingen i Afrika.

Seminariet inleds med missionsdirektor Seppo Risssanens föredrag ”Why is Religion important in Development?”. Rissanens anförande om religionens roll i utvecklingsfrågor följs av ett utlåtande av professor Elina Vuola.

Internationella experter

Seminariet gästas av flera internationella experter. Canon Nangula Kathindi, anglikansk pastor och koordinator för aids-arbetet i Namibia, kommer att fokusera på södra Afrikas utveckling, följt av kommentarer av Marja-Liisa Swantzs, professor i u-landsforskning. På eftermiddagen föreläser universitetslärare Abdalla Ali Duh och filosofie doktor Charles Kessey från Ghana kring frågor gällande klimatförändring och religion.

Seminariet avslutas med en paneldebatt.

Seminariet vid Observatoriegatan 18 är öppet för allmänheten. Ingen förhandsanmälan behövs.

Läs om förra årets seminarium