Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Riksomfattande kollekt till teologisk utbildning i Nepal, Kina och Mekongområdet

Söndagen den 14 november går gudstjänstkollekten i Finland till sällskapets teologiska utbildning i Kina, Nepal och Mekongområdet. De kristna minoriteterna i Asien utsätta ofta för förföljelse och trakasserier.

Antalet kristna i Nepal växer kraftigt. Många församlingar saknar därför präster. Många församlingsledare saknar också grundutbildning i teologi. Sällskapet stöder Ebenezer-seminariet som grundats av kyrkorna i Nepal. Seminariet erbjuder en treårig utbildning samt kortkurser för församlingsanställda och ansvarspersoner. Eftersom både eleverna och församlingarna ofta är fattiga behöver seminariet utomstående stöd.

En stor del av de kristna i Nepal tillhör första generationens kristna. Många församlingsmedlemmar har kämpat för att vara med i kyrkan. I hinduistiska länder utsätts konvertiter ofta för utfrysning och diskriminering. Personer som övergått till kristendomen kan uppfattas som svikare. Många äldre präster har suttit i fängelse på grund av sin tro.

Många vill studera teologi

De flesta församlingar i Nepal är självständiga. En del har bildat nätverk för samarbete. Ebenezer betjänar alla församlingar oavsett bakgrund och eleverna kommer från olika delar av landet, en del ändå från Indien.

För tillfället fungerar seminariet i hyreslokaler där cirka 45 elever ryms. Med hjälp av sällskapets hjälp inleds nu konstruktionen av nya seminarieutrymmen. Tack vare de nya lokalerna kommer seminariet att kunna ta emot flera studenter.

Donera via mobiltelefon

Du kan när som helst ge en gåva till Finska Missionssällskapet via din mobil. Skriv ett textmeddelande med texten KOLLEKT10 för att donera 10 euro, eller KOLLEKT5 för att donera 5 euro. Sänd meddelandet till numret 16160.

Finska Missionssällskapet samarbetar med Mekong Mission Forum, som koordineras av Lutherska Världsförbundet i Mekongområdet. Tyngdpunkten för arbetet är teologisk utbildning och utbildning av lokala församlingsanställda. Sällskapet stöder också Thailands lutherska kyrkas teologiska seminarium genom ekonomiskt understöd och sändandet av missionärer. I Kina stöder sällskapet bland annat utbildning i kristen teologi och etik vid olika universitet.