Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sällskapet sänder stöd till södra Malawi som drabbats av torka

Sällskapet sänder 40 000 euro ur sin katastroffond för omedelbar mathjälp till trakter som drabbats av torka. Malawis evangelisk-lutherska kyrka ser till att hjälpen går fram.

Den obarmhärtiga torkan under årets första månader prövade distriktet Chikwawa i södra Malawi. I den svåra situationen vädjade utvecklingssamarbetsbyrån ELDS i Malawis evangelisk-lutherska kyrka till Finska Missionssällskapet om insatser för att bekämpa en lokal hungersnöd.

Sällskapet reagerade snabbt på samarbetspartnerns vädjan om hjälp genom att lösgöra 40 000 euro ur sin katastroffond för omedelbar mathjälp till de trakter som drabbats av torka. Stödet inriktas på ca 400 särskilt utsatta familjer. Mathjälpen distribueras i huvudsak i maj–juni 2010, och dess syfte är att hjälpa de familjer som mist sin skörd över det värsta.

Klimatförändringen påverkar regnperioderna

Chikwawa är en trakt som är utsatt för naturkatastrofer. Folktätheten i den jordbruksdominerade trakten är mycket hög och den odlingsbara jorden räcker inte till alla. Det finns få bevattningssystem och därför är årsinkomsten i stor utsträckning beroende av regnvatten. Den relativt släta topografin gör området känsligt för översvämningar. Det hårda befolkningstrycket sliter dessutom på miljön och ökar risken för erosion. I och med klimatförändringen håller de extrema väderfenomenen på att tillta i styrka. I Malawi märks effekterna av ett varmare klimat redan klart: regnperioderna har blivit kortare, men när regnet sedan kommer kan det komma med våldsam kraft. På motsvarande vis prövar växelvis torka och översvämningar södra Malawi nu strängare än under gångna decennier.

Hållbara lösningar söks för att förhindra hungersnöd

Samtidigt som sällskapet motar den hotande hungersnöden med omedelbar mathjälp, söker det tillsammans med sin samarbetspartner också hållbarare lösningar för de aktuella utmaningarna för befolkningen i Chikwawa. En möjlighet på lång sikt är att omplacera de familjer som är hårdast drabbade av översvämningar och torka till mindre utsatta högre belägna områden. Uppgiften är inte enkel, eftersom det råder en skriande brist på jord i Chikwawa. I omplaceringsprojekt blir man ofrånkomligen tvungen att även överväga odlingsjord av sämre kvalitet, men det krävs en effektiv borrbrunnsteknik för att sådan jord ska kunna utnyttjas.

Timo Frilander koordinator för katastrofarbetet