Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Samarbetet mellan finländska församlingar och Senegals kyrka fick ett ansikte vid skördefest

Den traditionella skördefesten i Senegals lutherska kyrka samlade över trehundra kyrkomedlemmar från hela Senegal på gården vid kapellet i Diouroup. Tacksägelsefesten firades andra söndagen i februari. Bland festfolket kunde märkas gäster från finländska församlingar och en talkotrio från föreningen Herättäjä-Yhdistys som med sina hälsningar gav ännu mer färg åt festen.

Temat för festen har redan flera år varit att göra kyrkans verksamhet mer självbärande. Den lilla kyrkan strävar genom sina unga medlemmars kraft och iver mot framtiden. Största delen av festfolket var ungdomar, vilket märktes på det frimodiga och glada firandet.

Hirssäckar dunsade ner framför altaret

Huvudevenemanget vid festen var festmässan som dominerades av den rytmiska och starka musikinsatsen av en kör från Dakars församling. De unga musikernas arbete syntes och hördes. Också på årets festmässa kunde man lägga märke till vilket nöje och vilken givandets glädje rörelserna och den rytmiska dansen ger. Församlingarna och olika föreningar samt kyrkans medarbetargrupper bar i procession fram sina bidrag till en mer självbärande verksamhet genom en spaljé som bildades av scouterna. De gåvomedel som samlades in vid festen täcker en stor del av kyrkans egen årsinkomst.

Endast knappa två år har det funnits scouter i kyrkan, men de har redan visat upp sin skicklighet vid många fester. Vid den här festen tog de hand om ordningen och spaljén för processionerna. Dessutom hjälpte de gåvoprocessionerna till altaret. De hjälpte också till med att bära fram tionden och hirssäckar och samla in kollekt. Allt var noggrant inövat och vackert utfört.

”Idag visar vi vår tacksamhet och tro på Gud genom att skänka våra tionden och donationer till vår kyrka”, sade pastor Adama Faye i sin festpredikan.

”Genom bön och arbete har vi framgång”

Ledaren för Senegals lutherska kyrka, pastor Pierre Sène, höll sitt sista skördefesttal som kyrkoledare. Hans ämbetsperiod går ut om en månad. ”Vår fest har en djupare betydelse för kyrkans framtid än vi kan ana. Också i denna sak förlitar vi oss på Guds nåd. Han är god i allt och överallt.”

Sène uppmanade kyrkans medlemmar att utveckla sin kyrka genom bön och arbete. Han försäkrade att tron stärks genom bön och att man bara genom hårt arbete får till stånd betydande resultat i kyrkan såväl andligt som ekonomiskt.

”Vi ska fortsätta att förkunna evangeliet om Jesus Kristus, undervisa i Guds ord, dela ut sakramenten, uppmuntra de troende, vittna genom våra gärningar och stöda kyrkans ekonomiska utveckling”, förkunnade Pierre Sène i sitt festtal.

Tiondena från Finland anvisades till kyrkans söndagsskolarbete

Från Mirja Montonens avtalsförsamlingar Rautalampi, Pieksämäki, Saarijärvi och Suonenjoki deltog 20 gäster i festen. Gruppens ledare, kyrkoherde Raimo Jalkanen från Rautalampi församling, tackade Senegals lutherska kyrka för det långvariga samarbetet.

”Genom vår avtalsmissionär har vi tillsammans fått tjäna Kristi kyrka och utföra vår Herres befallning. Det har samtidigt öppnat en möjlighet för oss finländare att bekanta oss med er kyrka och kultur. En kontakt har knutits mellan finländska församlingar och Senegals kyrka”, gladde sig Jalkanen.
Tacksamma för denna kontakt överräckte Raimo Jalkanen och kyrkoherde Mika Riikonen från Pieksämäki församling Finlands flagga och en gåvobok till Senegals lutherska kyrka. I gåvoboken förbinder sig Rautalampi, Pieksämäki, Saarijärvi, Suonenjoki och Ilomants församlingar att ekonomiskt stöda ett bildprojekt inom kyrkans söndagsskolarbete.

Gåvan förmedlas vid Finska Missionssällskapet till Senegals lutherska kyrka. Gåvoboken togs emot av kyrkoledare Pierre Sène.

Pietister hjälpte kyrkan redan för sjätte gången

Föreningen Herättäjä-Yhdistys sände redan för sjätte gången ut frivilliga män på en renoveringsresa till Senegal. Alpo Löytynoja och Jorma Kopakkala reste ut från Ylivieska och Onni Viita från Ylihärmä. Löytynoja har deltagit som arbetsledare i alla sex renoveringsresorna.

Den här gången var Saint Louis och Dakar mål för resan. Männen reparerade tillsammans med sina senegalesiska medhjälpare taket på prästgården i Saint Louis och gjorde den beboelig invändigt. I nedre våningen satte de i skick hyreslokaliteter. Vid verksamhetscentret i Dakar förbättrades målfärgen på väggarna.

Löytynoja hade med sig en hälsning från Herättäjä-Yhdistys till festen och tackade kyrkan och kyrkoledaren och de flitiga senegalesiska arbetskamraterna för det arbete som blivit utfört och det goda resultatet.

Kyrkans mål att bli självbärande ryckte igen en gång lite framåt tack var de nya hyreslokaliteterna.

Eeva Pöykkö Senegal