Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Samarbetsförhandlingar inleds vid Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapet har i sin roll som arbetsgivare kallat företrädarna för personalgrupperna till samarbetsförhandlingar.

Förhandlingarna gäller utvecklandet av organisationen i inrikesarbetet och de personallförändringar som eventuellt behövs för att balansera ekonomin.

I den verksamhets- och ekonomiplan (VEP) för 2014, som godkänts av sällskapets årsmöte, har beaktats att sekreterare för kyrkans internationella arbete enligt planerna ska inleda sitt arbete underställda domkapitlen i början av nästa år. Kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp svarar för lönekostnaderna, varav sällskapets andel är uppskattningsvis 260 000 euro.

Inom sällskapet har under flera års tid genomförts ett balanseringsprogram för ekonomin. Målet har varit att eventuella försäljningar av egendom inte mera nästa år ska användas till att täcka verksamhetskostnaderna. Som mål för budgeten har dessutom ställts att utrikesarbetets andel ska ökas till 73 procent, då det under de närmaste åren har varit i genomsnitt 72 procent.

Förhandlingarna gäller medarbetarna vid inrikesavdelningen samt åtgärder som eventuellt vidtas i personalen med anledning av arbetsarrangemang för de utrikesarbetare som arbetar vid inrikesavdelningen. På grund av förändringarna i verksamheten antas de ekonomiska besparingarna preliminärt beröra 20 medarbetare. Enligt en preliminär plan är sparbehovet störst inom stiftsbyråerna.

Företrädarna för personalgrupperna har kallats till ett första möte 29.8.

Företrädarna för arbetsgivaren och personalgrupperna gav i början av april personalen en lägesrapport om samarbetsförhandlingarna. Sällskapets ekonomi har under detta år utvecklats på budgeterat sätt.