Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sommarinsamling: Kyrka, skola, brunn

Finska Missionssällskapets sommarinsamling stöder förkunnelse och församlingsarbete. Många av Finska Missionssällskapets samarbetskyrkor är små minoritetskyrkor, som lever och verkar bland människor, som har en annan trosåskådning.  Kyrkorna har begränsade resurser för att anställa präster och lärare, fast de känner till människornas andliga och materiella behov.

Sommarinsamlingens intäkter används till att förstärka samarbetskyrkornas församlingsarbete och evangelisation på områden, som inte ännu har nåtts av det kristna budskapet om fred och försoning.

10 000 tegel och en handfull jordnötter

I den lilla byn Mwamitumai på glesområdet i nordvästra Tanzania hade folket fått nog att samlas i skuggan av ett träd till gudstjänst. De beslöt att bygga en kyrka. Först talade de om en anspråkslös lerkyrka, men sedan började de drömma om en ”riktig kyrka”.

Frivilliga ställde upp, ungdomarna brände 10 000 tegel och samlade flera ton med stenar för en ordentlig stenfot. Folk satte ägg, tändstickor, jordnötter mm.i ”kollekthoven” och gåvorna auktionerades på kyrkbacken. Var och en gav av sitt.

Isaka Sai, 27, var ivrigt med i byggnadsarbetet. Man fortsatte med att bygga en hälsocentral och nu är ett hus för läkaren i turen, likaså ett högstadium och en brunn.

-Kyrkan har förändrat mycket i Mwatumai och i mitt liv, konstaterar Isaka.

Sommarinsamlingen pågår till mitten av augusti. Man kan delta genom en inbetalning till Sampo 800014-161130, Nordea 101630-77440, OKO 578007-141240 eller Aktia 405510-2255596 / Skriv ”EVA1” i meddelandefönstret. Man kan också donera via nätet på adressen www.mission.fi /natdonation

Fjolårets sommarinsamling för bibelöversättningsarbetet i Papua Nya Guinea inbringade 149 000 euro.