Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sommarinsamlingen 2011: Katastrofens offer kan inte vänta

Nödhjälp kanaliserades till invånarna i Badarjhula efter en svår eldsvåda 2010.
Nödhjälp kanaliserades till invånarna i Badarjhula efter en svår eldsvåda 2010.

Den här sommaren samlar Finska Missionssällskapet in medel för att fylla på katastroffonden. Nödhjälp måste förmedlas omedelbart när humanitära katastrofer inträffar. 

 

Utvecklingsländernas befolkning har ofta svag katastrofberedskap och drabbas hårt av översvämningar, jordbävningar, eldsvådor och hungersnöd. Sällskapets lokala samarbetsparter ser till att offren får nödhjälp och stöd. Biståndet når alla, oberoende av religionstillhörighet, nationalitet eller etnisk bakgrund.

Översvämningarna i Pakistan var globalt sett den allvarligaste katastrofen 2010. Vattenmassorna täckte en femtedel av landet. Pakistans kyrka och Peshawar stift ordnade omedelbart inkvartering för hemlösa i kyrkans skolor. Kyrkans anställda distribuerade mat, vatten, filtar, matlagningstillbehör och myggnät. Nu pågår återuppbyggnaden på området.

Lokala katastrofer når sällan över nyhetströskeln

I april 2010 blev 320 personer hemlösa efter en eldsvåda i Badarjhula i centrala Nepal. De drabbade fick ingen statlig nödhjälp. Sällskapet sände nödhjälp via sin lokala partnerorganisation Samaritan Uplift Service. När den värsta krisen passerat fick invånarna bygga upp byn i samråd med experter, för att förebygga framtida bränder.

Torka och hungersnöd allt vanligare

De globala klimatförändringarna förorsakar både torka och översvämningar. Förra året hotades Sirinka-områdets invånare i norra Etiopien av hungersnöd på grund av torka. Sällskapets samarbetspartner, Mekane Yesus-kyrkan, levererade säd och arbetsredskap samt dragdjur till jordbruksarbetet i regionen.

I Mauretanien stödde Lutherska Världsförbundet personer som led av undernäring och brist på rent dricksvatten till följd av Senegalflodens översvämningar.

Nödhjälp till isolerade områden och diskriminerade folk

Sällskapets hjälpverksamhet pågår ständigt i samarbete med lokala parter både i form av katastrofhjälp och återuppbyggnadsarbete. I den avlägsna byn Woyun i provinsen Sichuan, Kina, har invånarna byggt upp sina hem igen efter en kraftig jordbävning. 

En av invånarna, Liao Enchun, berättar hur sällskapets partnerorganisation Amity Foundation bistått hans by:

 

”Jag kan inte säga vilken typ av hjälp som betytt mest, eftersom allt var lika viktigt: både det materiella och det psykiska stödet. Amity förde oss bybor samman. De gav oss vilja att bygga upp våra liv igen”.

Se sällskapets minidokumentär från återuppbyggnadsarbetet i byn Woyun: www.mission.fi/sommarinsamlingen.

Förra årets sommarinsamling för kommunikations- och mediearbete samt församlings- och förkunnelsearbete samlade in 110 914 euro.

Finska Missionssällskapets katastrofhjälp 2010

Malawi: 40 000 euro till kyrkans utvecklingssamarbetskontor för att förebygga hungersnöd genom att trygga tillgången till livsmedel i Chikwawa-området.

Etiopien: 98 000 euro till kyrkans projekt för att bekämpa hungersnöden i Sirinka-området i länet Amhara.

Mauretanien: 50 000 euro till Lutherska världsförbundets landsprogram för återhämtning efter översvämningarna 2009.

Nepal: 62 000 euro för återuppbyggnad av den eldhärjade byn Badarjhula i centrala Nepal.

Kina: 50 000 euro för återhämtningen efter jordbävningen i den tibetanska autonoma prefekturen Yushun i provinsen Qingha.

Pakistan: 100 000 euro för akut katastrofhjälp till översvämningarnas offer sommaren 2010.

Finska Missionssällskapets katastrofarbete styrs av internationellt godkända normer och standarder för humanitär hjälp samt följer principerna om opartiskhet, jämlikhet och oavhängighet. Katastrofarbetet genomförs till största delen i samarbete med ACT- alliansen och Lutherska världsförbundet.

Sällskapet poängterar, förutom samarbetet genom nätverk för katastrofarbete, också utvecklingen av katastrofberedskap och kunnande hos de lokala samarbetsparterna, kyrkorna och medborgarorganisationerna. Katastroffondens medel kanaliseras i första hand till länder där sällskapet redan driver verksamhet.

Återuppbyggnadsarbetet i Pakistan pågår flera år framöver. Foto: Timo Frilander.
Återuppbyggnadsarbetet i Pakistan pågår flera år framöver. Foto: Timo Frilander.