Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Testamenten – en viktig inkomstkälla för Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapets jurist Tarja Larmasuo svarar på fyra frågor om testamenten.

– I vår nya testamentsbroschyr berättar vi om hur man gör ett testamente och om lagstiftningen som rör testamenten. Finska Missionssällskapet ordnar också testamentskvällar där man kan ställa frågor direkt till en jurist, berättar Finska Missionssällskapets förvaltningsdirektör och jurist Tarja Larmasuo.

Vad betyder testamentsdonationerna för Finska Missionssällskapet?

Testamentsdonationerna har varit viktiga under hela den tid sällskapet funnits. Under de senaste tio åren har testamentsintäkterna varit cirka 2 miljoner euro, vilket utgör lite över 10 procent av sällskapets understödsintäkter.

Då församlingarnas budgetunderstöd minskar och regeringen skär i sitt stöd till utvecklingssamarbetet, blir privatpersoners understöd allt viktigare.

Hur gör man ett testamente?

I vår testamentsbroschyr berättar vi om hur man gör ett testamente och om den lagstiftning som rör testamenten.

I ett testamente har man möjlighet att skriva ner sin vilja och försäkra sig om att den respekteras efter ens bortgång. I ett testamente kan man bestämma om hela sin egendom, av vad namn eller slag den vara må.

Om man har bröstarvingar, kan man i ett testamente bestämma om den del som överstiger laglotten, det vill säga om 50 procent av sin egendom. Om man saknar närmare släktingar än kusiner, går ens egendom till staten ifall man inte har gjort ett testamente.

Vi behov ger vi råd vid uppgörande av ett testamente. Man kan också hämta testamentet till Finska Missionssällskapet där vi kan förvara det i vårt kassaskåp. Efter att någon gått bort är det viktigaste att den avlidnes vilja sker. Vid behov sköter vi också tömning av dödsbon, bouppteckning och begravningsarrangemang. Dessutom ser vi till att egendomen realiseras och att viktiga dokument förstörs på ett tillförlitligt sätt. Om så önskas kan vi också tillsammans med församlingen göra upp ett skötselavtal för graven.

Varför lönar det sig att göra ett testamente?

Bara en liten del av finländarna har skrivit ner sin sista vilja i ett testamente. Genom att göra ett testamente kan man underlätta för de anhöriga mitt i deras sorg och samtidigt kan man främja saker som varit viktiga för en själv. Genom att noggrant göra upp ett testamente kan man även minska arvsskatten. Det är också bra att komma ihåg att organisationer inte behöver betala arvsskatt för testamenten de fått som donationer.

Torsdagen 16.11 kl. 18 ordnas en svensk testamentskväll på Finska Missionssällskapet, Observatoriegatan 18, Helsingfors. Då ges mera information om vad man bör tänka på då man gör upp ett testamente. Vår jurist svarar också på deltagarnas frågor. Anmälan ditt deltagande till fms@finskamissionssallskapet.fi, tfn 020 7127 266.

Finska Missionssällskapets nya testamentsguide kan beställas från tfn 020 7127 266, per e-post från fms@finskamissionssallskapet.fi. Du kan också läsa mer om testamenten på http://finskamissionssallskapet.fi/testamente