Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Torka i Tanzania: Finska Missionssällskapet har sänt 60 000 euro i nödhjälp

Finska Missionssällskapet har sänt 60 000 euro i katastrofhjälp till norra Tanzania i Östafrika, där befolkningen lider av torkan efter flera regnfattiga perioder. Hjälpen når de som drabbats hårdast av omständigheterna. 

Läget bedöms som kritiskt åtminstone fram till skördetiden i mars. Tanzanias regering har meddelat att kritisk matbrist råder i följande områden: Shinyanga, Mwanza, Mara, Iringa, Manyara, Arusha, Dodoma, Tabora och i området kring Kilimanjaro.

Sällskapets nödhjälp sänds till Arusha och Kilimanjaro- och Manyara-områdena. Hjälpen förmedlas av kyrkornas nätverk för katastrof- och utvecklingssamarbete, ACT-alliansen, som i sin tur sänder pengarna vidare till sin långvariga samarbetspart Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka.

Hjälpen når de allra svagaste i de utsatta områdena, det vill säga ensamföräldrar och ensamstående vårdnadshavare, barn under fem år, hiv-positiva, funktionshindrade och hushåll där det saknas vuxna och barnen axlat ansvaret.

Nödhjälpen kommer 10 000 hushåll till godo i ungefär tre månader. Därtill får 2 500 familjer som lever på jordbruk en typ av utsäde som tål torkan bättre. Familjerna får också lära sig hur man ska odla hirs på bästa sätt. 

Hjälpen når totalt sett 60 000 nödställda.

Stöd Finska Missionssällskapets katastrofarbete