Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

”Tron på Kristus främjar utvecklingen”

Finska Missionssällskapet firade sin årsdag på Henriksdagen  den 19 januari.  Missionssällskapet grundades 1859 för att hylla 700-årsjubileet av kristendomens ankomst till Finland.  Under festdagen gästades Missionshuset av drygt hundra missionsvänner och före detta medarbetare och missionärer 151-årsdagen till ära.

Finska Missionssällskapets direktör för utrikesarbetet, Rolf Steffansson, berättade om utmaningarna och tyngdpunkterna för utrikesarbetet under dagens program i Missionskyrkan. Steffansson poängterade att missionsarbetet idag stöder samhällsutvecklingen – tron på Kristus är central för både demokrati och välmående.
Steffansson förde också fram vikten av solidaritet och att mission behövs i alla riktningar – också inom Finlands gränser.

Nytt missionsnätverk

Markku Laine, direktör för inrikesarbetet, berättade om de utmaningar som missionssällskapet kommer att ställas inför gällande inrikesarbetet. Medan de lutherska församlingarna växer i Afrika och Kina lämnar allt flera finländare kyrkan.
– Idag finns det en miljon människor i Finland som inte hör till kyrkan. År 2015 kan motsvarande summa utgöras av 1,5-2 miljoner människor.
Laine presenterar samtidigt möjligheten att låta utlänningar arbeta som missionärer i Finland.
– Redan nu kan man se afrikanska präster evangelisera i Helsingfors.

Laine säger att Finska Missionssällskapet kommer att lansera ett nytt missionsnätverk på vårvintern. Personer och organisationer som vill stöda missionen kommer att kunna bilda nätverk och organisera sin verksamhet via internet.

– Personerna kommer också regelbundet att få information från missionssällskapet, beroende på deras intresse och uppgifter. Från människa till människa – alla behövs!

Vatten och bröd

Årets utjämningsinsamling presenterades i korthet på årsdagen. I år går pengarna till Senegal och Mauretanien med syftet att förbättra levnadsförhållandena och god kost i de båda länderna.
På eftermiddagen fortsatte festligheterna med öppningen av utställningen ”Med andra ögon-teckningar från Ambolandet” i Missionssällskapets museum KumbuKumbu.
Utställningen presenterar Leena Hukkas originalteckningar till en alfabetsbok på ndonga. Hukka skapade bilderna när hon vistades i Ambolandet på 1960-talet. Hukka, som arbetat som missionär i Afrika under en stor del av sitt liv, berättade om sin förvåning när hon först fick veta att originalteckningarna skulle ställas ut.

Missionsminnen från fältet

Keth Sainio hörde till en av de missionärer som besökte missionshuset under dagen. Sainio verkade som missionär i Namibia, Senegal och Angola 1967-96. Idag studerar Sainio praktisk teologi vid Åbo Akademi och arbetar för tillfället med sin magisteravhandling, som behandlar den namibiska psalmboken, Ehang’ano.

– Mitt intresse för missionen väcktes när jag studerade till sjuksköterska och mina vänner från Jakobstad bjöd med mig till Missionskyrkan här i Helsingfors. Missionen utgör fortsättningsvis en del av mitt liv.
Före detta missionsdirektor Henrik Smedjebacka besökte missionshuset tillsammans med sin fru Bodil.

– På årsdagen brukar jag alltid komma ihåg missionsbefallningen, hur det är vi som för den vidare.
Alpo Hukka, även han före detta missionsdirektor vid Finska Missionssällskapet, säger att missionsarbetet i Kina är speciellt viktigt idag.

– Efter att jag gått i pension har jag besökt Kina flera gånger. Församlingarna där växter snabbt.

Årsdagen avslutades med en högtidlig och mycket stämningsfull mässa klockan 16 i Missionskyrkan med liturgerna Sara Pykäläinen och Outi Laukkanen. I sin predikan poängterade Irja Aro-Heinilä vikten av att vi som medmänniskor stöder varandra och bär varandras bördor i vardagen. Förbönen fokuserade på Finska Missionssällskapets missionärer ute i världen.

I oktober 1858 godkände kejsar Alexander II Senatens förslag om att ett missionssällskap skulle grundas i Finland. Under jubileumsåret 2009 uppmärksammades Finska Missionssällskapets 150-årsjubileum med många aktiviteter.
 

Text och foto: Joanna Lindén, informatör