Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningskampanjen har startat – mänskliga rättigheter för funktionshindrade

Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj startade vid vårdagjämningen 20.3. Kampanjen stöder funktionshindrade människor i olika utvecklingsländer. 

I samband med kampanjen samlar Finska Missionssällskapet in namn i ett upprop för att uppmana Finlands regering att lyfta fram de funktionshindrades rättigheter. Uppropet kommer att överlämnas till utvecklingsminister Pekka Haavisto i december detta år.

– I utvecklingsländer är en funktionshindrad människas liv en veritabel kamp för överlevnad. Med hjälp av vår kampanj vill vi påminna om att alla människor, också funktionshindrade, har rätt till ett värdigt liv, säger Merja Nevala som är koordinator för Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj.

I världen finns uppskattningsvis en miljard människor med olika typer av funktionshinder, varav 800 miljoner bor i utvecklingsländer. Fyra av fem lever i extrem fattigdom. Dessa personer blir många gånger diskriminerade, utnyttjade och övergivna.

Situationen är värst bland fattiga familjers barn. Endast 2-3 procent av de funktionshindrade barnen i världen får gå i skola, och största delen av dem saknar tillgång till den vård de behöver. Attityderna mot barn med funktionshinder är negativa i utvecklingsländerna. Familjen upplever det ofta som ett straff att få ett funktionshindrat barn eller ifall deras barn invalidiseras senare i livet.

Det är mycket allmänt att de funktionshindrade barnen inte skickas till skolan då familjen skäms och gömmer undan barnen hemma. Finska Missionssällskapet anser det särskilt viktigt att stöda skolgången för funktionshindrade barn och ungdomar, eftersom utbildning är det effektivaste sättet att främja funktionshindrades likabehandling.

Utjämningskampanjen för de funktionshindrades väl är tvåårig.

Utjämningskampanjen startar på vårdagsjämningen i mars och kulminerar på höstdagjämningen i september. 

****

Många sätt att hjälpa

  • Skriv under uppropet för likabehandling av människor med funktionshinder på webbsidan utjämning.fi. I uppropet kräver vi att man i det utvecklingssamarbete som finansieras med finländska medel bättre än tidigare beaktar funktionshindrades rättigheter och deras förverkligande
  • Ge en gåva till kontot FI38 8000 1400 1611 30, meddelande: UTJÄMNING2014, på internet på adressen utjämning.fi, genom att ringa till insamlingstelefonen på 0600-11310 (10,26 € / samtal + lna) eller genom att skicka ett textmeddelande UTJÄMNING5 (5 €) eller UTJÄMNING10 (10 €) till numret 16155.

Fakta om Utjämningen:

  • Utjämningen är Finska Missionssällskapets årliga kampanj till förmån för sällskapets utvecklingssamarbete på olika håll i världen.
  • Utjämningskampanjen fick sin början år 1992 med inspiration från vår- och höstdagjämningen. Ljuset fördelas jämnt över jorden två gånger per år, men livsvillkoren gör det aldrig. Därför behövs en utjämning av välfärden.
  • Finska Missionssällskapet är den evangelisk-lutherska kyrkans missionsorganisation och utrikesministeriets partnerorganisation.