Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningskampanjen i kamp mot människohandeln

Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj startar vid vårdagjämningen den 20 mars. Det här året stöder kampanjen kvinnors rättigheter i kampen mot människohandel i Sydostasien. 

Människohandeln är vår tids slaveri och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Varje år blir närmare fyra miljoner människor offer för olika former av människohandel. 

En tredjedel av världens människohandel inträffar i Sydostasien och majoriteten av offren är kvinnor. Offren för människohandel arbetar med prostitution, som hembiträden, tiggare eller som billig arbetskraft i fabriker eller inom byggnads- och fiskeindustrin.

Elisabeth Rehn gav sin röst till kampanjen

Elisabeth Rehn har arbetat med människorättsfrågor under en stor del av sitt yrkesliv. Nu ger hon sin röst till Utjämningskampanjen i ett kort faktainslag i Yles kanaler den 18.3-31.3.2013. I samband med vårdagjämningen lanseras också utjämningssidorna på webben med en räknare för människovärdet på adressen www.utjämning.fi. Resultatet kan publiceras på Facebook.

En ny start för offren

Finska Missionssällskapets samarbetsorganisationer arbetar för att offren för människohandel ska få en trygg hemresa och kunna återanpassa sig i sina samhällen. Samarbetsparterna stöder också offren så att de kan skaffa sig ett yrke och försörja sig. De får hälsovård, psykologiskt stöd och möjlighet att lära sig ett nytt yrke.

Ungdomarna får en ny start genom yrkesutbildning, stödnätverk för kvinnor och småskalig företagsamhet.

Dagens slaveri – ett resultat av fattigdomen

Människohandeln bryter ner samhällsstrukturerna. Om de flickor som fallit offer för människohandel får gå i skola och kvinnorna fick arbete, skulle de kunna påverkar sina egna liv och ta sig ur fattigdomen. Offren för människohandel har ofta fråntagits rättigheten till lön, egendom, skolgång, omsorg, familj, vila och fritid.

Människohandel kallas för nutidens slaveri, det är ett människorättsbrott som kränker individens människovärde och rätt till frihet och trygghet.

Kvinnorna i nyckelposition

Genom att förbättra kvinnornas liv kan vi minska fattigdomen i världen. Utbildade och friska kvinnor uppfostrar välutbildade och friska medborgare. Genom att delta i Utjämningen ger du kvinnorna människovärde, ett yrke och en framtid. Du är med om att stoppa fattigdomen. 

Utjämningen är Finska Missionssällskapets årliga kampanj som stöder det utvecklingssamarbete som Utrikesministeriet är med och finansierar på olika håll i världen.

Utjämningen inleds vid vårdagjämningen den 20 mars och kulminerar vid höstdagjämningen den 22 september.