Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utmaning för Missionssällskapet att trygga långsiktig hjälp till samarbetskyrkor

Omkostnaderna för Finska Missionssällskapets ordinarie verksamhet uppgick ifjol till 26,6 miljoner euro, vilket var nästan lika mycket som året innan (26,4 miljoner euro). Ökningen jämfört med året innan utgjorde knappt 1,5 miljoner euro.

Den ekonomiska krisen ökar antalet fattiga

Finska Missionssällskapet ger noga akt på den ekonomiska situationen såväl i Finland som ute i världen. Depressionen i Finland antas bli märkbar i sällskapets ekonomi senast nästa år. I samarbetskyrkornas ekonomi märks världsekonomins tillstånd redan nu.

”I fattiga länder är kyrkorna beroende av kollektintäkter, och därför märks ekonomiska problem i samhället direkt i kyrkornas intäkter. Antalet nödlidande ökar och därmed också efterfrågan på kyrkornas diakoniarbete. Matsäkerhetsfrågor blir allt viktigare. Hur kan vi bistå dem som drabbas av matkrisen i Afrika, då donatorländerna själva befinner sig i kris? Påverkar det här t.ex. hur vi bör inrikta utvecklingsbiståndet?” funderar Rolf Steffansson, direktör för utrikesavdelningen vid Finska Missionssällskapet.

”En utmaning för Finska Missionssällskapet i Finland är hur vi ska förmå hålla missionsunderstödet på en jämn nivå så att vi kan uppfylla de långsiktiga åtaganden vi har för att stöda våra samarbetskyrkor. Jag anser att nöden i Finland och utomlands ändå inte ska ställas mot varandra.”

Verksamhet i 30 länder

Ifjol användes 19,7 miljoner euro till Finska Missionssällskapets utrikesarbete i ca 30 länder.
Mest medel, 6,7 miljoner, användes till projekt för samhällelig rättvisa och diakoni. I detta ingår bl.a. social- och diakoniarbete, utbildning, hälsovård, samhällsutvecklingsprojekt och katastrofhjälp – all den verksamhet som bedrivs i olika länder för att minska fattigdomen och förbättra situationen för de allra svagaste. Detta inbegriper också Missionssällskapets fadderbarnsverksamhet, som fyllde 20 år ifjol och som redan når tusentals barn i 15 länder.

En stor del av detta arbete är också sådant för vilket Missionssällskapet får utrikesministeriets understöd för utvecklingssamarbete. Mest medel anvisades till Tanzania, Etiopien, Senegal, Kina och Nepal.

Nästmest medel för arbetet utomlands, 5 miljoner, användes till förkunnelse- och församlingsarbete. Dessutom understödde Missionssällskapet utvecklandet av kyrkornas självförsörjning (1,3 miljoner), arbetet för fred och försoning (1,6 miljoner) samt kampen mot hiv och aids (0,9 miljoner).

Omkostnaderna för inrikesarbetet och förvaltningen var 6,9 miljoner. I Finland upprätthåller Missionssällskapet bl.a. missionsbyråer i stiften och svarar för lönekostnaderna för stiftens missionssekreterare som arbetar i anslutning till domkapitlen.