Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Frankrike

Frankrike

Ryssland

Ryssland

Tanzania

Tanzania

Zimbabwe

Zimbabwe

Bolivia

Bolivia

Colombia

Colombia

Estland

Estland

Senegal

Senegal

Namibia

Namibia

Mauretanien

Mauretanien

Etiopien

Ethiopia

Sydafrika

Sydafrika

Israel

Israel

Kambodja

Kambodža

Kina

Kina

Nepal

Nepal

Pakistan

Pakistan

Palestina

Jordan, Palestina

Taiwan

Taiwan

Thailand

Thaimaa

Angola

Angola

Botswana

Botswana

Venezuela

Venezuela

Papua Nya Guinea

Papua New Guinea

Oman

Oman

Ryssland

Vårt arbete

Finska Missionssällskapets främsta samarbetspartner i Ryssland är Ingermanlands kyrka. Vi utvecklar församlingarnas ekonomiska självförsörjning. Ett annat viktigt understödsmål är Urals prosteri i centrala Ryssland där fattigdomen är utbredd och en stor del av invånarna inte har haft någon tidigare kontakt till kristendomen.

I Viborg stöder vi skyddshemmet Dikoni för barn. Dikoni hjälper barn och familjer i svåra livssituationer att tillsammans hantera krisen. Skyddshemmet ordnar också platser i grundskolutbildningen för papperslösa barn utan medborgarskap. Barnens föräldrar får hjälp till exempel med att hitta jobb.

I S:t Petersburg stöder vi Jokainen-stiftelsen som jobbar med att stöda barn och unga med funktionshinder som bor på vårdinrättningar eller i terminalvård. Barnen och deras familjer får stöd av stiftelsen både före och efter barnets död. Stödet som stiftelsen ger är det enda i sitt slag i Ryssland. Vid sidan av det andliga och materiella stödet strävar stiftelsen också till att påverka den ryska lagstiftningen för att förbättra ställningen för barn med funktionshinder och barn som vårdas i terminalvård och för deras familjer.

Vill du hjälpa? Ge en gåva.

Bilder från vårt arbete i Ryssland

Bild på en ung människa som kramar om ett litet barn.
Bild på den nya, blåa kyrkbyggnaden. Kazani, Ryssland.
Bild från en utexaminering vid Teologiska Institutet i Ryssland. Fyra nyss utexaminerade personer står på rad.
Gruppbild från kyrkans sommarläger i Ryssland.
Bild från en gudstjänst i Birsk församling, Ryssland.
Bild på några församlingsmedlemmar i Birsk som sitter och sjunger.
Bild på sex stycken boende från Keltto äldreboende, Ryssland.

Heikkilä, Andrey

sakkunnig, ekonomisk administration och gott ledarskap

Ryssland

Heikkilä, Christina

sakkunnig, projekthantering

Ryssland