Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Varje liv är värdefullt – Finska Missionssällskapets sommarinsamling för Tanzania

En nyfödd hittades julen 1995 i ett utedass. När han hämtades till sjukhuset var han nedkyld och stel. Han överlevde och fick namnet Noel, jul. Hans framtid är beroende av hur vi uppfattar rättvis fördelning av resurser.


”Noel var ett år gammal när jag såg honom första gången”, minns Leena Pasanen, barnläkare vid Ilembula sjukhus i södra Tanzania. ”Noel låg i sin säng utan att reagera. Då jag undersökte honom, konstaterade jag att han har en hjärnskada.”

Innan Noel fyllde två år började han sätta sig upp i sängen. Han insjuknade i kolera på barnhemmet, men klarade sig. Då Noel var tre, förde Pasanen honom till Montessoridaghemmet. Som fyraåring kom de första orden och han började sjunga sånger, som han lärt sig på daghemmet. Senare blev han intresserad av siffror och lärde sig skriva.

”När Noel var sex år förde jag honom till skolan, som fungerade i samband med barnhemmet i Moshi. Nu är han nio och alla hans vitsord är berömliga”, konstaterar Leena Pasanen, som har arbetat i Tanzania sedan 1981. ”Jag vill att han skall lära känna sin egen kultur och sitt lands traditioner. Därför bor han i en tanzanisk familj under skolloven.”

Imponerande insats med små medel

Den evangelisk-lutherska kyrkans bidrag inom utbildnings- och hälsovårdssektorn är imponerande. Kyrkan driver ett universitet, 60 grundskolor, 400 förskolor, två skolor för hörselskadade, en blindskola,. Dessutom har kyrkan utbildningsinstitut för lärare och läkare på institutnivå, flera sjukvårdsskolor, ca 20 sjukhus, över hundra kliniker/hälsostationer, yrkesskolor och diakoniinstitut. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania erbjuder 15 procent av hela landets hälsovårdstjänster.

Finska Missionssällskapets sommarinsamling stöder detta arbete. Kyrkan lever i det stora hela på intäkter från kollekter och kämpar med sin uppgift i ett samhälle där över hälften av befolkningen lever under existensminimum.
Landets ekonomi återspeglar sig direkt på kyrkans ekonomi. Många församlingar och stift har svårigheter att betala
personalens löner, för att inte tala om utbildningskostnader.

Finlands utrikesministerium har beviljat biståndsmedel för ett antal hälsovårds- och utbildningsprojekt via FMS.

Livsviktiga faddrar

Två tredjedelar av barnen i Tanzania börjar i grundskola, men bara 6 procent fortsätter till högstadiet. Det finns allt för få skolor och många saknar dessutom ekonomiska resurser att gå i skola.

För att öka studiemöjligheterna har kyrkan grundat privata läroverk och många församlingar har grundat egna privata förskolor. På 1990-talet returnerade staten många institutioner, som den tidigare nationaliserat, till deras ursprungliga ägare och uppmuntrar nu kyrkor och andra privata företag att utveckla landet.

Utbildning är en mänsklig rättighet, men denna rättighet är lika avlägsen som en polstjärna i många länder. Utan stödprogram förblir utbildning endast de förmögnas privilegium. Ca 200 finländska faddrar garanterar att mindre bemedlade tanzaniska barn har möjlighet att gå i skola via FMS.

Sommarinsamlingens kontonummer är: Sampo 800014-161130 Sampo Nordea 101630-77440 Nordea OKO 578007-141240 OKO Aktia 405510-2255596 Aktia