Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

En del av Missionssällskapets anställda återgår till arbetet då coronasituationen lättar

Finska Missionssällskapets kambodjanska partnerorganisation First Step förmedlar information om corona och om vikten av god hygien. Bild: First Step

Coronaläget har lättat i många av Missionssällskapets verksamhetsländer och restriktioner har luckrats upp så att en återgång till vardagen är möjlig. Missionssällskapets anställda har återvänt till en närapå normal vardag i Hongkong, Taiwan, Estland och Angola. I Botswana påbörjades arbetet fullt ut i förra veckan, och i Kambodja och Thailand denna vecka.

Missionssällskapet evakuerade tidigare i vår en del av sin utlandspersonal på grund av coronasituationen och erbjöd alla möjligheten att komma hem.  En del av personalen stannade kvar på arbetsområdena. Arbetet har fortsatt med beaktande av rådande restriktioner och permitteringar har upphävts. De utlandsanställda har i mån av möjlighet arbetat på distans från Finland.

–Vi följer noga coronasituationen i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi gör enskilda bedömningar för varje land, och avgör när det är tillräckligt tryggt för våra anställda att återvända till sina arbetsfält, och arbeta så normalt som möjligt, säger direktören för utrikesarbete Tero Norjanen 

Exempelvis i Botswana har samhället öppnats upp så att det från och med den 21.5 är möjligt att röra sig lokalt utan specialtillstånd och botswanierna har börjat återvända till sina jobb. Hittills har 38 personer smittats.  I Thailand är coronasituationen ganska bra under kontroll, och landet har gradvis avvecklat restriktionerna.

–I Thailand styr förordningar arbetssäkerheten. Här är det obligatoriskt att bära ansiktsmask och febermätningar görs i tunnelbana, butiker och kontor samt höghus. Vid butiksbesök är man tvungen att registrera sig in och ut med QR-koder, säger regionchefen i Sydostasien Olli Pitkänen.

Missionssällskapets coronaarbete stöder hälsovård, informationsförmedling, hygien och livsmedelssäkerhet

Missionssällskapets samarbetspartner i olika länder har fortsatt sitt arbete inom ramen för coronarestriktionerna. De redan färdigt utsatta människorna påverkas mest av coronan och dess ekonomiska följder. För innevarade år har Missionssällskapet styrt 400 000 euro till coronaarbete. Nya projekt stöder hälsovård, och fattiga och diskriminerade människor tilldelas hygienartiklar, psykosocialt stöd, mathjälp och pålitlig kunskap om coronaviruset och vikten av hygien. Även i befintliga projekt har man beaktat verkningarna av corona.

Norjanen säger: ”Det är bra, att vi nu i många länder med full personalstyrka och tillsammans med våra samarbetspartner kan koncentrera oss på att stöda de allra mest utsatta människorna”.

Missionssällskapet var på grund av coronan tvunget att deltidspermittera 46 anställda och heltidspermittera 3 anställda. Nu är deltidspermitteringarna 32 och heltidspermitteringarna 3.