Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Gerardo Hands ingjuter hopp i ett brutet land

Kyrkopresident Gerardo Hands från Venezuelas evangelisk-lutherska kyrka besökte Finland i början av hösten. Han förmedlar hälsningar från ett hungrande folk som dagligen kämpar för sin överlevnad. Venezuela beskriver han som ”ett brutet land”.

Text: Joanna Lindén-Montes

”Det är svårt att landa i den finländska verkligheten. Jag följer hela tiden med nyheterna hemifrån och den humanitära katastrofen. Venezuela har blivit en diktatur, försatt i djup ekonomisk kris”, säger han.

Landets regering sitter på världens största oljereserver, men har haft stora svårigheter att finansiera import sedan oljepriset rasade 2014.

Situationen har stegvis förvärrats under de senaste tre åren. ”När jag går in i en matbutik här förundras jag av alla produkter på hyllorna. Så är det inte i Venezuela, där står butikshyllorna nästan tomma. I till exempel Caracas är 80 procent av befolkningen undernärd”.

Befolkningen köar i timmar, ofta i dagar, för att få köpa lite ris, grönsaker eller kött. En del tvingas leva på sopor eller fruktskal.

”Jordbrukarna hade det lite bättre ställt tidigare då de kunde producera sin egen mat. Men nu saknar de också gödsel, resurser och redskap för att odla”.

”Matbristen är nu uppe i 85 procent, vilket är mycket alarmerande. Barn dör av näringsbrist varje dag då de saknar mjölk. Tidigare har det varit brist på cirka 30-40 procent av matvarorna.”

Det är lika svårt att få tag på medicin.

”När man börjar neka människor deras rätt till hälsa innebär det våld mot de mänskliga rättigheterna. Det är omöjligt att för folket att leva ett människovärdigt liv under de här omständigheterna.”

”I permanent chocktillstånd”

Gerardo tystnar en stund och hämtar andan.

”Mitt fadderbarn dog för ett par månader sedan. En ung man på 22 år. Han led av diabetes men fick inte tag på insulin. Vi försökte länge med olika nödlösningar och klarade oss ett tag. Sedan gick det inte mera. Vi lever i ett permanent chocktillstånd i Venezuela”.

Gerardo tillägger att ingen service fungerar i landet just nu. Institutionerna har brutits ner och korruptionen tagit över.

”Våra lagar, invånarnas grundläggande rättigheter och folks egendom respekteras inte längre”.

Hyperinflationen kan stiga till en miljon procent vid årets slut. Gerardo säger att det saknas stöd från Venezuelas centralbank och utomstående granskning.

”Idag behövs det 250 månadslöner för att förse en familj med mat. Det är omöjligt på en minimilön.”

Miljontals på flykt

Gerardo säger att 6-8 miljoner venezolaner kommer att fly till grannländerna i år.

I församlingen Valencia, där Gerardo verkar som präst, har cirka hälften av alla aktiva församlingsmedlemmar flytt landet.

”Hittills har 17 familjer lämnat oss. Elevantalet i den lokala skolan Esperanza, som kyrkan driver, har också sjunkit från 780 till 640. Lärare har också flyttat bort.

”Brödet vid Casa Hogar är ett mirakel”

Finska Missionssällskapet stöder bland annat ett skyddshem för pojkar i Valencia, Casa Hogar.

”Det här är antagligen enda stället där det går att få tag på bröd just nu i Venezuela. Den stora bakugnen som vi tidigare byggt med finansiering av Finska Missionssällskapets och en finsk församling är igång ofta. Det är ett mirakel”, säger Gerardo med ett varmt leende.

Basvarorna importeras från Miami, tack vare stöd från den nordamerikanska lutherska kyrkan, ELCA.

”Var 25:e dag kommer det en direktleverans med bland annat mjöl, bönor, mjölk, socker, kakao och pasta”, säger han.

Vad kan omvärlden göra?

”Positiva interventioner som den Finska Missionssällskapet gör har stor inverkan. Hjälpinsatserna är värdefulla.”

Gerardo säger att det är viktigt att kyrkan får hjälp så att den kan fortsätta fungera mitt i krisen.

”Som kyrka vill vi ge tröst och diakonalt stöd så att åtminstone en del människor får det lättare. Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi kan kanalisera tack vare Finska Missionssällskapet. Med er och Guds hjälp klarar vi oss genom krisen”.

Nåden att kunna hoppas

Hands ögon lyser upp nära han talar om hoppet i Jesus.

”Evangeliets budskap motiverar oss att kämpa mot orättvisor och ger oss kraft att se framåt. Det är vår uppgift att föregå med gott exempel och visa vad gott ledarskap är.

Gerardo finner också tröst i sin tro.

”Som lutheraner får vi alltid leva i den frid som nåden ger. Även om vi bara kan hjälpa en liten grupp är det värt all möda.”

Gerardo besöker Finland för tredje gången. Hans dotter är bosatt i Åbo och Gerardo kommer därför att tillbringa en hel del tid där under sin semester.

”Jag hade råd att flyga hit tack vare ekonomiskt stöd från vänner och pastorer på olika håll i världen.”

Gerardo vill tacka alla som stöder missionsarbetet i Venezuela.

”Vår gemensamma vision och det långsiktiga arbetet har burit frukt i församlingarna. Vi är speciellt glada för alla missionärer som varit hos oss. Samarbetet mellan Venezuelas evangelisk-lutherska kyrka och Finska Missionssällskapet är också unikt. Vi är den enda kyrkan som har ett sånt här mellankyrkligt samarbete i dagens Venezuela.”

>> Finska Missionssällskapet har skickat 30 000 euro i nödhjälp till de venezolanska flyktingarna i Colombia, som just nu upplever den största flyktingvågen någonsin.

Intervjun gjordes 8.8.18 och har tidigare publicerats i Kyrkpressen.