Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Lutherska kyrkan i Ungern erbjuder logi för flyktingar

Över 2,5 miljoner människor har flytt från Ukraina. Till grannlandet Ungern har anlänt fler än 200 000 flyktingar. Ungerns lilla evangelisk-lutherska kyrka med knappa 180 000 medlemmar deltar i hjälparbetet.

Ungerska Alona tittar på förnödenheter i en hjälpstation på järnvägsstationen i Budapest. Alona flydde från Kiev med sin mor och 1,5-åriga son. Resan till Budapest tog 26 timmar.

Många människor i Ungerns huvudstad Budapest hjälper flyktingar genom att se till att de har tak över huvudet eller ger dem biljetter så de kan fortsätta resan. Flyktingarna behöver också mat, blöjor för barnen, kläder och nödvändiga mediciner. Andra jobbar med att förbereda hjälppaket för utdelning vid gränsen eller för vidare transport till Ukraina.

Socialarbetaren Júlia Andrási jobbar i Józsefváros lutherska församling i Budapest. Det är en samhälleligt aktiv församling som tjänar några av de fattigaste områdena i staden. Församlingen är känd för att dess dörrar alltid är öppna.

Andrási berättar att över hundra personer har anmält sig som frivilliga att hjälpa flyktingar som kommer från Ukraina. ”Jag borde hålla på med mitt vanliga arbete, men krisen i Ukraina har förändrat allt.”

”Många som kommer hit saknar tak över huvudet och vi måste hitta logi för dem. Några är etniska ungrare bosatta i Ukraina medan andra är romer. De blir diskriminerade när de söker logi”, berättar Andrási.

”Många inom lutherska kyrkan har erbjudit logi för de flyktingar som kommer till Ungern. Det har krävts mycket koordinering för att få de hundratals sängplatserna och behövande att mötas.”

Socialarbetaren Júlia Andrási leder ett koordineringsmöte för frivilligarbetare i Józsefváros församling.

Hjälp behövs ännu länge

”Normalt hjälper vi cirka 200–300 flyktingar på årsbasis genom att erbjuda rådgivning, matbiljetter, logi och medicinskt stöd”, berättar Attila Mészáros, som fungerar som koordinator för kyrkans flyktingverksamhet. ”Nu måste vi öka vår kapacitet.”

”Det är fint att se allmänhetens goda vilja i kyrkan, på gräsrotsnivå i medborgarrörelser och bland individer”, säger han.

Kyrkans centralbyrå koordinerar stödet, ekonomisk och annan hjälp till flyktingarna. Mészáros gläds åt de kreativa sätt som samfunden och de lokala församlingarna verkar på, hur de identifierar enskilda behov och hittar lösningar.

”Nu måste vi fundera vad vi kan göra för att viljan att hjälpa ska hålla i sig över tid – flera månader eller till och med år. Mycket är osäkert. Vi vet inte, hur många flyktingar som kommer, vi vet inte heller hur många som stannar i Ungern eller tar sig vidare. Men vi vet att hjälpbehovet inte tar slut genast även om kriget skulle upphöra”, konstaterar Mészáros och nämner sin egen erfarenhet som flykting från kriget på Balkan.

 Text och bilder Albin Hillert / Lutherska världsförbundet

En hjälparbetare möter upp nyanlända flyktingar på järnvägsstationen i Budapest.

Läs mera:

Genom att donera till katastroffonden ger du nödhjälp till de mest behövande. Din hjälp behövs nu!

Stöd vårt katastrofarbete