Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet donerar 50 000 euro till explosionsoffren i Beirut

Bild: YMCA Libanon

Finska Missionssällskapet ger 50 000 euro i katastrofstöd för att hjälpa explosionsoffren i Beirut. Medlen styrs till Filantropias gemensamma hjälpinsats. Filantropia bedriver utvecklingssamarbete, mission och internationell diakoni för YMCA Finlands, Missionssällskapets och Finlands ortodoxa kyrkas räkning. Stödet kanaliseras via YMCA Libanon och riktas till hjälp- och återuppbyggnadsarbete.

Explosionen i Beirut 4.8 har lett till omätbart mänskligt lidande. Över 300 000 människor blev hemlösa till följd av explosionen, upp till 5000 skadades och fler än 150 dog. En del är fortfarande försvunna. Flera sjukhus förstördes och kan inte ta emot alla hjälpbehövande.

YMCA Libanon kom omedelbart igång med hjälparbetet

Omedelbart efter explosionen började YMCA Libanons personal att kartlägga skadorna, hjälpa de nödställda och säkra läkemedelsförråden och hälsovårdsartiklarna. YMCA arbetar särskilt för de mest utsatta bland lokalbefolkningen och för syriska flyktingar.

YMCA Libanon fungerar som viceordförande för en sammanslutning av 23 lokala humanitära- och medborgarorganisationer vars hjälparbete når ca 200 000 personer. I inledningsskedet är målsättningen att ta hand om basbehoven för de som mist sina hem till följd av explosionen, och se till att de får mat och hygienartiklar. Man erbjuder också psykologisk första hjälpen för de barn och familjer som drabbats av explosionen. YMCA distribuerar mat och förnödenheter till de frivilliga som jobbar med röjningsarbete.

–Vi har samarbetat med YMCA även tidigare. Genom detta samarbete kan vi visa solidaritet gentemot de katastrofdrabbade människorna i Beirut, säger Miia Barrow som är koordinator för katastrofarbetet vid Finska Missionssällskapet.

Människor från hela Libanon har anlänt till Beirut för att hjälpa explosionsoffren. YMCA:s frivilliga har bland annat delat ut dricksvatten och livsmedel och bistått vid renoveringsarbete i Achrafieh. Av området har upp till 90 procent förstörts. Bild: YMCA Libanon

Katastrofen slår hårt mot ett samhälle där läget redan från tidigare är svårt. Libanon har mottagit upp till 1,5 miljoner flyktingar under de senaste åren och dess infrastruktur är otillräcklig – det råder brist på både elektricitet, vatten och bastjänster. Vid platsen för explosionen låg även ett av landets viktigaste spannmålslager, och hamnen är viktig vid införsel av livsmedel och hälsovårdsartiklar från utlandet.

Medborgarnas missnöje med beslutsfattarna och det politiska systemet har kulminerats i stora demonstrationer som började i oktober 2019 och ledde till regeringens avgång. Det ökande antalet coronapatienter belastade den underdimensionerade hälsovården i landet redan före den massiva tillströmningen av explosionsoffer.

YMCA Libanon är en av Libanons ledande medborgarorganisationer och en uppskattad aktör som har lyckats uppnå en neutral position under sin 130-åriga historia. YMCA verkade genom hela inbördeskriget i Libanon och organisationen har erfarenhet av humanitärt arbete.

Stöd Finska Missionssällskapets katastrofarbete