Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vanliga frågor

Finska Missionssällskapet har verkat utomlands i nästan 160 år. Under den tiden har vi utvecklat metoder som ser till att hjälpen når fram där den behövs som mest. Enligt utomstående och opartiska utvärderingar är Finska Missionssällskapet en pålitlig aktör. Dessutom intygar våra lokalt anställda att hjälpen faktiskt når sin destination.

Hjälpen kanaliseras till rätt ändamål via våra systerkyrkor- och samarbetspartner, vilket betyder att arbetet genomförs tillsammans med de lokala människorna. Samarbetsparterna är experter på sitt område och sin egen kultur. Via dem når hjälpen fram snabbt och effektivt. Vår verksamhet styrs av ansvarskänsla, pålitlighet och öppenhet. Sällskapets långa historia garanterar att arbetet är långsiktigt. Den humanitära hjälpen ges oberoende av etnisk bakgrund, religion och nationalitet.

Vårt arbete följer principerna om god förvaltning. Arbetet planeras, förverkligas och utvärderas tillsammans med våra lokala samarbetsparter. Vid sidan av den vanliga rapporteringen av utvecklingssamarbetet följer vi också upp annat arbete genom ekonomi- och verksamhetsrapporter.

Läs mer om vårt jobb i olika delar av världen.

Synbara resultat finns det gott om – både för enskilda personer såväl som för hela samhällen. I många länder har hälsovårds- och utbildningssystem med vår hjälp byggts upp i stort sett från grunden. Några exempel är utbildningen av döva i Etiopien, utvecklingen av rådgivningstjänster i Nepal och införandet av regelbundna hälsokontroller för barn i Mauretanien.

När ett dövt barn lär sig teckenspråk får barnet ett alldeles nytt sätt att gestalta världen och sin egen plats i den. Dessutom öppnas möjligheten att gå i skola och att få ett yrke. Betydelsen av en så stor förändring i ett barns liv är svårt att föreställa sig. Trots att många länder arbetar med mycket större utmaningar är det viktigt att tänka på att även mindre förändringar kan ha stor betydelse. Hur skulle världen se ut utan hjälp och samarbete?

Månadsgivare förbinder sig till ett långsiktigt understöd och systematiskt hjälparbete. Med hjälp av våra månadsgivare kan vi garantera att medlen räcker till för den planerade verksamheten. Såklart är även engångsdonationer välkomna, men en regelbunden gåva gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och uppnå bättre resultat. Alla hjälper enligt egen förmåga – också ett litet stöd kan betyda en stor förändring!

Som månadsgivare gör du en bestående förändring. Anslut dig nu!

Vi får medel till vår verksamhet från privata donationer, församlingarnas frivilliga stöd och budgetstöd, samfund som stöder Missionssällskapet och från utrikesministeriets stöd riktat till medborgarorganisationers biståndssamarbete.

Vi ordnar riksomfattande insamlingar varje år, såsom insamlingarna Utjämningen och Julinsamlingen. Medel till katastrofarbetet samlas in då det inträffar humanitära kriser i de länder där vi arbetar. Medel kommer också in via regelbundna understöd, bemärkelsedagsdonationer samt testamenten.

Finska Missionssällskapets verksamhetsberättelse och bokslut kan du läsa här.

Våra insamlingar lyder liksom alla andra organisationers insamlingar under insamlingslagen. För att kunna ordna insamlingar behöver man ett insamlingstillstånd som är i kraft, vilket Finska Missionssällskapet har. Då ett tillstånd går ut rapporterar vi de insamlade medlen till Polisstyrelsen och Ålands landskapsregering, som beviljar tillstånden. Rapporterna över insamlade medel är offentliga.

Kostnaderna gör att vi kan berätta om vårt viktiga arbete och ta emot gåvor/donationer. Detta krävs för att människor skall höra om vårt arbete, våra kampanjer och hur vi hjälper. Finska Missionssällskapets kostnader för att ordna insamlingar utgör ungefär 14,85 procent av insamlingarnas totala omsättning.

Insamlingskostnaderna och intäkterna rapporterar vi till Polisstyrelsen efter att insamlingslovet gått ut. Polisstyrelsen övervakar insamlingarnas lagenlighet. Vi följer insamlingslagen i vårt arbete. Insamlingsintäkterna är donationer från privata givare.

Administrationskostnaderna garanterar kvalitet och att hjälpen når fram. Våra administrativa kostnader består bland annat av revisionskostnader, resultatutvärderingar och bokföring. Vi utvecklar ständigt vår förvaltningsplan och kräver god förvaltning även hos våra samarbetspartner. Administrationskostnaderna ser till att pengarna faktiskt når de som behöver hjälpen mest och att goda resultat uppnås. Våra administrationskostnader är ungefär 8,7 % av vår omsättning.

Vår revision sköts av revisionsbolaget KPMG. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen skickas varje år till sällskapets medlemmar och de godkänns vid föreningens årsmöte, som hålls i samband med sällskapets årliga missionsfest i juni.

Revisionsbolaget KPMG gör varje år en skild revisionsberättelse över sällskapets utvecklingssamarbete. Den skickas till Utrikesministeriet. Alla utvecklingssamarbetsprojekt evalueras också av en utomstående expert åtminstone en gång under projektperioden.

Sällskapet får också årligen revisionsberättelser och bokslut av sina utländska samarbetspartner. Med hjälp av dem granskas samarbetspartnernas allmänna ekonomiska utveckling och det görs en utvärdering av möjliga risker med samarbetet.