Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vad är mission?

Grunden för Finska Missionssällskapets missionsarbete är att förkunna evangeliets glada budskap och förverkliga kärleken till nästan. Målgruppen för vårt arbete är både människor utanför kyrkan såväl som att förstärka redan existerande församlingar och kyrkor i deras arbete. Missionsarbetet har Jesus som förebild och bygger på läran om Guds rike. Vi förverkligar kyrkans uppgift att gå dit det saknas rättvisa och kärlek till nästan. I missionsarbetet behandlar vi alla med respekt och ser det unika i varje person, precis som Gud gör. Vi skyddar varje människas värde och rättigheter, samt respekterar deras kultur och religiösa identitet. Vi diskriminerar inte någon på grund av religion, politiska åsikter, ideologi, etnicitet, sexualitet, kön eller ålder.

Vår uppfattning om de mänskliga rättigheterna grundar sig på den kristna värdegrunden om varje människas unika värde, samt på internationella avtal och överenskommelser om mänskliga rättigheter. Missionsarbetet överskriver geografiska, kulturella och sociala gränser för att bevisa Guds kärlek i både ord och handling. Vi samarbetar med lokala kyrkor och medborgarorganisationer.

Världen behöver Guds helande närvaro. Vi bjuder öppet in individer och samhällen att följa Jesus, men religion eller omvändelse är aldrig en förutsättning för att få ta emot hjälp av oss. Missionsarbete kan handla om att gräva en brunn i öknen eller att plantera träd för att förhindra erosion. Mission kan också vara undervisning för personer som inte kan läsa och skriva, att bland människor i primitiva levnadsförhållanden lära ut hur man kan leva hälsosamt, att förbättra kvinnors ställning eller att ge medicin åt sjuka.