Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Exempel på hur hjälpen når fram:

Rättvisa för Colombias ursprungsbefolkning och afrocolombianerna. Finska Missionssällskapet har understött arbetet bland Colombias ursprungsbefolkning och afrocolombianerna. Det arbetet har på ett betydande sätt stärkt byasamhällenas deltagande i beslutsfattandet och deras förmåga att kräva sin rätt. Samhällena har förbättrat sin livsmedelstrygghet, sin katastrofberedskap och sin riskhantering. Positiva domstolsbeslut har uppnåtts i ärenden som gäller jordägande.

Mot främlingsfientlighet i Sydafrika. I Sydafrika stöder Missionssällskapet påverkansarbetet för att motarbeta hatretorik och främlingsfientlighet och beskydda minoriteter. Sällskapets lokala partner har medlat mellan flyktingar och sydafrikanska myndigheter, bidragit till lagstiftningsprocesserna och skapat ett tryck för att ändra bestämmelser som missgynnar invandrare.

Vi påverkar i Finland och internationellt. Genom fredsprojektet i Syrien har sällskapet på ett betydande sätt påverkat debatten om stabiliseringen av Syrien inom olika europeiska regeringar, Europeiska unionen och FN:s organisationer. Vi har varit med och grundat ett nordiskt nätverk för religionsfrihet som stöd för planeringen och resurseringen av det gemensamma påverkansarbetet. I ekumeniska sammanhang och i FN:s och EU:s nätverk har sällskapet också bidragit med sin expertis kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning.