Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Exempel på hur hjälpen når fram:

Syrier arbetar lokalt för fred. Finska Missionssällskapet har tillsammans med sin partner stärkt lokala fredsaktörer i Syrien för att de ska kunna agera som medlare och förlikare och bygga upp förtroende i sina egna samhällen. Projektet Syria Initiative har stärkt fredsdialogerna mellan syrier. Vi har skapat neutrala och trygga rum och situationer där parterna kan diskutera och uppnå en gemensam förståelse och vilja att bygga fred och lösa konkreta sakfrågor. Vi har stärkt kvinnornas delaktighet i fredsprocessen på olika nivåer. Syria Initiative stödjer kvinnoorganisationer och samarbetet mellan dem samt arbetet i den rådgivande grupp som stödjer FN:s särskilda sändebud.

I Myanmar deltar allt fler i fredsprocessen. Missionssällskapets arbete för att stödja fredsprocessen i Myanmar har på ett betydande sätt på strategisk nivå förändrat hur fredsprocessen framskrider. De olika parterna har haft bättre möjligheter att diskutera med varandra och söka lösningar i en allt svårare situation. Common Space-nätverken på delstatsnivå har varit aktiva. De bidrar till en ny demokratisk kultur med ett omfattande deltagande och utgör ett skyddsnät utifall att fredsprocessen stannar upp. När de etniska grupperna fått tillgång till information har det blivit möjligt för dem att mera effektivt än tidigare delta i förhandlingsprocesserna. Informationen har också stärkt deras kapacitet särskilt när det gäller god förvaltning, naturresurser och offentlig förvaltning. Både medvetenheten om fredsprocessen och de krav den ställer samt engagemanget i processen har ökat även på lokal nivå. Nivån på och omfattningen av deltagandet i fredsprocessen har ökat betydligt.