Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Exempel på hur hjälpen når fram:

Diskriminerade daliter fick information om sina rättigheter. Genom vårt arbete i dalitsamhällen i södra Nepal når vi ut till 12 000 människor i tre olika distrikt. Daliterna får undervisning till exempel om sin rätt till medborgarskapsbevis och gratis grundskola. År 2016 fick 193 personer utbildning i grönsaksodling. 81 barn till daliter fick läsundervisning så att de kunde börja i den statliga skolan.

I Etiopien förbättrades de dövas utbildningsmöjligheter. Mellan 2008-2016 fick totalt 466 skolor i 253 kommuner stöd via Finska Missionssällskapet för att utveckla undervisningen och läromedel för döva. Tack vare detta har 7 913 döva eller hörselskadade fått möjlighet att gå i skola. Genom arbetet har omgivningens kunskap om dövhet ökat, attityderna mot döva har förändrats till det bättre och utbildningsmöjligheterna för döva har förbättrats avsevärt.

Bolivias ursprungsbefolkning fick rent vatten och näringsrikare kost. Byarna Aymara och Quechua i det andinska höglandet fick under fyra års tid rent vatten och förbättrad sanitet för 4 000 invånare. Dessutom byggdes växthus som tillsammans gav 5 000 människor en mångsidigare kost.