Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Citat från För liv och rättvisa – underlag för diskussion

Citat med tillhörande bilder ur Missionssällskapets teologiska dokument För liv och rättvisa – Teologisk grund för Finska Missionssällskapets verksamhet och principer för samarbete (2015). Citaten kan användas som diskussionsunderlag för församlingens smågrupper, missionskretsar, bönegrupper m.m.

Videon

Videon på svenska hittas här:

Motion & Mission – Cirkelträning

Vill du få träningsinspiration? Använd gärna vårt nya cirkelträningsprogram, utvecklat av fysioterapeut Hanna Yamoah. I programmet hittar du många olika övningar som kan göras både med eller utan träningsmaskiner. Du kan välja att göra alla övningar, eller anpassa din träning och bara göra delar av dem. Träningsprogram: Hanna Yamoah Foto: Julia Lindén Motionärer: Mona och … Fortsättning

Motion & Mission – marknadsföringsmallar

Här kan du ladda ner marknadsföringsbottnar och foton till församlingens motionsevenemang eller -grupper. Dessa bottnar är anpassade för PC. Ta kontakt om du behöver mallar anpassade för MAC.

Uppdrag mottaget – En kort, men rolig kurs i mission

Missionen väcker många frågor. Stämmer det att missionen för med sig främmande kultur till utvecklingsländerna? Är kristendomen bättre än andra religioner? Varför dör så många afrikaner i aids? Når hjälpen säkert fram? För mission något gott med sig? Är mission att omvända folk? Borde det vara? Detta häfte är en fickguide i ämnet ”allt som … Fortsättning

Övrigt material

hittar du här: https://felm.finskamissionssallskapet.fi/till-forsamlingen/material/ 

Sång och musik

Här finns ett videoklipp från ett sångframträdande att visa åt barnen och eller ungdomarna i församlingen.  

Hoppets vägkarta – vår strategi

Den strategi som Finska Missionssällskapet för närvarande jobbar enligt har fått namnet Hoppets vägkarta och är de facto en karta med fyra vägar av hopp och en livsviktig kompass. Nedan kan du bekanta dig mer med Hoppets vägkarta, med vårt sätt att jobba och med de teman som vi tycker är viktiga. På denna sida … Fortsättning

Bekanta dig med några av våra verksamhetsländer (alla åldrar)

Finska Missionssällskapet verkar i 30 länder världen över. I enlighet med vår strategi för perioden 2017–2022 strävar vi att förflytta tyngdpunkten i arbetet till Asien där de kristna kyrkorna ofta är små, svaga och i behov av stöd. Arbetet fortsätter i Afrika, Sydamerika och Europa, men på vissa håll med minskad insats. Här kan du … Fortsättning

Ungdomspsalmer från nya psalmbokstillägget

FÖRSLAG PÅ UNGDOMSPSALMER ATT SJUNGA FRÅN NYA PSALMBOKSTLLÄGGET. SIFFORNA ANGER PSALMENS NUMMER I TILLÄGGET:   801-802 805 808-809 816 822 840 843 866 868 870-871 874-877 890 905-907 917 919-920 929 939-940 947  

Spårning

Här finns en spårning som stöd för missionsundervisningen i skriftskolan. Den har 7 stationer. I ”Anvisningar för spårningen” finns praktisk info, en länk till demonstrationsvideor för de olika stationerna och förslag på avslutande samling.

Berättelser om barn i andra länder

I bilagan nedan kan du tillsammans med ditt/dina barn läsa om hur det är att vara jämnårig i några andra länder i världen och hur familjer har det där.          

Pyssel för barn

Här har vi samlat pyssel från olika delar av världen och pyssel som berättar om vårt arbete.  

Interaktivt om mission för 10 åringar

Genom våra Prezi-presentationer kan du på ett intressant och omväxlande sätt bekanta dig med oss, vår verksamhet och vår strategi. Du får också se hur barn och unga lever i andra länder. Kors och tvärs – Om missionsarbete De finska Prezi-presentationerna hittar du genom att söka på ”Suomen Lähetysseura” på Prezis hemsida